Førsteklasses containerterminal – på dine præmisser

Aalborg Containerterminal er midt i en transformation fra klassisk containerterminal til vækstdriver for din virksomhed og det øvrige nordjyske erhvervsliv. Målet er at skabe konkurrencekraft for brugerne af terminalen, der sender gods ind og ud af Aalborg. Og midlerne dertil er teknologisk godshåndtering, fleksibilitet og skræddersyede løsninger, som vi skaber i samarbejde med dig, så de passer til din forretning.

Containerterminalen er åben alle hverdage kl. 7.00-17.00.

Dit regionale valg

Den 89.000 m2 store containerterminal har optimale rammer for effektiv håndtering af containere. Blandt andet:

 • Regionalt fokus
 • Masser af plads
 • Intermodale logistikløsninger via vand, vej og jernbane
 • Ekstraordinært hurtig turnaround
 • Ingen opgave er for lille eller for stor
 • Fleksibilitet og skræddersyede løsninger

Grønnere terminal via teknologi

Port of Aalborg har deltaget i det internationale EU-forskningsprojekt AEGIS (Advanced Efficient and Green Inter-modal System), hvor der blev udviklet smarte teknologier og automatiseringsløsninger, som kunne afprøves i praksis med Aalborg havn som testplatform. Det skabte blandt andet helt konkrete forslag til, hvordan man kan konstruere en ny fuldautomatiseret terminal, som kan håndtere både RORO-, container- og bulktransport via nærskibsfart og jernbanenettet, der begge rummer stort potentiale i forhold til at gøre transportsektoren grønnere.

Kontakt os og hør mere

Christian Tvorup Træholt

Senior Commercial Manager, Container

Rasmus Munk Kolind

Senior Commercial Manager, Container & Rail

Global opkobling via ugentlig feederrute

Klik på kortet for flere informationer

Ideel infrastruktur med vand, bane og vej

Klik på kortet for flere informationer

Midt i Skandinavien med optimale faciliteter

Klik på kortet for flere informationer

Kontakt os og hør mere

Christian Tvorup Træholt

Senior Commercial Manager, Container

Rasmus Munk Kolind

Senior Commercial Manager, Container & Rail

Gratis VGM-vejning af eksportcontainere

For at gøre det lettere for eksportører at leve op til den gældende SOLAS-konvention tilbyder containerterminalen gratis VGM-vejning af søcontainere (fastlæggelse af verificeret vægt). Det er nemt og hurtigt. I skal blot oprette jer i IT-systemet PICit og herigennem bestille vejningen digitalt. Når det er gjort, informeres rederiet automatisk om vægten på containeren, og I modtager samtidig en mail med vægten.

Containerservice ved godkendt værksted

Alle brugere af terminalen har mulighed for at få repareret og serviceret containere på ProTrucks værksted, der ligger inde på selve terminalområdet. Værkstedet råder over en massiv materiel- og maskinpark, som kan håndtere alle opgaver inden for reparation og service. Samtidig er der fokus på løbende at overgå til grønnere materiel, hvilket også bidrager positivt til jeres samlede miljøregnskab.

Øvrige faciliteter på terminalområdet

I kan gøre brug af en række faciliteter, der er placeret inde på terminalområdet:

 • Pre-Trip Inspection til temperaturstyrede containere (PTI)
 • BIP veterinærkontrol
 • Interchange og CSC-kontrol
 • Toldoplag
 • Reeferplugs
 • Oplagring
 • Maskiner, materiel og udstyr til håndtering

Vælg mellem forskellige rederier

I har mulighed for at benytte jer af en række forskellige rederier, der opererer på Aalborg Containerterminal og kan bringe jeres gods til og fra resten af verden.

Direkte adgang til jernbanen

Containerterminalen indeholder eget jernbanespor og jernbaneterminal med direkte adgang til det europæiske jernbanenet. Det gør omlastning af containere til og fra jernbanevognene nem og hurtig, og de fire ugentlige jernbaneanløb giver jer stor fleksibilitet og mulighed for at håndtere gods til og fra jernbanen, når det passer jer. Sidst, men ikke mindst, bidrager jernbanens grønnere profil positivt til reduktion af jeres virksomheds klimaaftryk.

Kontakt os og hør mere

Christian Tvorup Træholt

Senior Commercial Manager, Container

Rasmus Munk Kolind

Senior Commercial Manager, Container & Rail

Vi styrker det logistiske setup

Hos Port of Aalborg er vi lige nu i gang med en markant udvidelse af transportcenteret i Østhavnen. Udvidelsen skal både imødekomme den stigende efterspørgsel på lager- og godshåndteringskvadratmeter samt styrke det logiske setup omkring containertrafikken til og fra Aalborg. Vores kunder og samarbejdspartnere får således de bedste betingelser for logistikløsninger med opkobling til både vand, vej og bane.

Fakta om udvidelsen

 • Stort, nyt areal på 150.000 kvm
 • 90.000 kvm. lagerfaciliteter
 • Forberedelse til en ny jernbaneterminal
 • Mere end 1 km. kajudvidelse

Kontakt os og hør mere

Christian Tvorup Træholt

Senior Commercial Manager, Container

Rasmus Munk Kolind

Senior Commercial Manager, Container & Rail

Fleksibel og lettilgængelig containerterminal er en kæmpe fordel

Kontakt os og hør mere

Christian Tvorup Træholt

Senior Commercial Manager, Container

Rasmus Munk Kolind

Senior Commercial Manager, Container & Rail

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.