Flydende bulk

På Aalborg havn finder I det største tankanlæg i Nordjylland med tankkapacitet både nord og syd for fjorden. Fra den centrale placering i indlandshavnen er der mulighed for distribution til hele Nordjylland.