Flydende bulk

På Aalborg havn finder I det største tankanlæg i Nordjylland med tankkapacitet både nord og syd for fjorden. Fra den centrale placering i indlandshavnen er der mulighed for distribution til hele Nordjylland.

Flere hundredetusinde kubikmeter olielagre

Med flere hundredetusinde kubikmeter olielagre har Port of Aalborg enorm lagerkapacitet på begge sider af Limfjorden og udgør en kritisk infrastruktur til retail brændstof i Nordjylland. Foruden retail drives de største kommercielle olielagre i Port of Aalborg med lagerkapacitet til både diesel og de nye ultralave svovlholdige fuelolier til skibstransporten. I Aalborg får I derfor masser af kubikmeter og ideel placering til oplagring af flydende bulk med bl.a. en nærliggende skumslukningscentral.

Kontakt os og hør mere

Michael Rosenkilde Lind

Chief Commercial Officer

Fremtidens grønne drivmiddel

Tankanlæggenes ideelle placering ved etableret infrastruktur er optimal til oplagring af fremtidens grønne drivmiddel, herunder Power-to-X. Aalborg er et kraftcenter inden for Power-to-X specifikt og energiteknologi generelt. Blandt andet i form af verdensførende forskningscentre på Aalborg Universitet og et visionært erhvervsliv, der beskæftiger sig med både udvikling og test af Power-to-X og brændselscelleteknologi.

Hos Port of Aalborg har vi indgået et partnerskab med European Energy omkring realiseringen af et stort Power-to-X-anlæg på Østhavnen, der skal producere grøn e-metanol til brug i transportsektoren. Målet er, at anlægget – der skal producere 75.000 tons e-metanol om året – står klar til brug allerede i 2025.

Kontakt os og hør mere

Michael Rosenkilde Lind

Chief Commercial Officer

Sikkerheden er helt i top

I 2020 blev der på Oliehavnen etableret en helt ny og top moderne skumcentral, der lever op til de nyeste standarder og som minimum sikrer os de næste 25 år. Risikoen, for at der nogensinde bliver behov for skumcentralen, er ekstremt lille, da de moderne tankanlæg er omgærdet af store sikringsforanstaltninger, og risikoen for brand er derfor minimal. Skumcentralen er dog en ekstra tryghed og sikkerhed, som vi håber, vi aldrig får brug for.

Kontakt os og hør mere

Michael Rosenkilde Lind

Chief Commercial Officer

Se olieterminalen

På kortet til venstre kan du se nærmere information om vores tankanlæg og deres placering i forhold til fjorden og motorvejen. 

Kontakt os og hør mere

Michael Rosenkilde Lind

Chief Commercial Officer

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.