Affaldshåndtering

Vi bekymrer os om miljøet, og derfor fokuserer vi blandt andet på den rette modtagelse og håndtering af affald fra skibe og brugere af havnen. For at sikre så ansvarlig affaldshåndtering som muligt, skal alle, der anløber eller færdes ved Aalborg havn, følge nedenstående vejledninger.

Behandling af affald

Vi ønsker at medvirke til, at skibenes affald håndteres forsvarligt. Nedenfor kan du downloade et overblik over behandling af affald, som dækker over følgende affaldstyper:

  • Dag-renovation (Marpol V)
  • Olie-rester (Marpol I)
  • Kloak-spildevand (Marpol IV)
  • Kemikalie-affald (Marpol I)
  • Lastrester
  • Andet affald

Kontakt os og hør mere

Modtagelse af affald i Østhavnen

Klik og download vejledning

Modtagelse af affald i Centralhavnen

Klik og download vejledning

Modtagelse af affald i Aalborg Havn Nord

Klik og download vejledning

Modtagelse af drifts- og lastaffald

Klik og download vejledning

Kontakt os og hør mere

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.