Affaldshåndtering

Vi bekymrer os om miljøet, og derfor fokuserer vi blandt andet på den rette modtagelse og håndtering af affald fra skibe og brugere af havnen. For at sikre så ansvarlig affaldshåndtering som muligt, skal alle, der anløber eller færdes ved Aalborg havn, følge nedenstående vejledninger.