Partnerskab & samarbejde

Hos Port of Aalborg vil I finde et netværk på tværs af virksomheder, der alle deler den samme overbevisning: den bedste måde at opnå innovation og vækst kommer gennem samarbejde. Vores mission er at gøre det attraktivt for nye og eksisterende virksomheder at lokalisere sig i Port of Aalborgs Erhvervspark, og dermed videreudvikle på de områdets strategiske partnerskaber og relationer.

Strategiske partnerskaber

Port of Aalborg er en væsentlig drivkraft i etablering og udfoldelse af strategiske partnerskaber med kommunale myndigheder, forsyningsvirksomheder samt erhvervsvirksomheder og -netværk.

Vi arbejder endvidere tæt sammen med førende vidensinstitutioner som Aalborg Universitet, UCN og Tech College. Det giver os adgang til den nyeste viden og forskning, som gør os i stand til at udvikle effektive løsninger på både kendte og nye problemstillinger inden for innovation, produktion, logistik og ikke mindst grønne forretningsmodeller.

At løfte i flok

De grønne forretningsmodeller er også centrale i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og ErhvervsNetværk 9220. ErhvervsNetværk 9220 er et strategisk partnerskab mellem knap 200 virksomheder i Aalborg Øst og står blandt andet bag store udviklingsprojekter som Miljø++ og Industriel Symbiose Nord.

For os handler det om at løfte i flok. Om at skabe kollektiv udvikling gennem værditilførsel for både den enkelte virksomhed og det omgivende samfund. Det kommer os alle til gode i det lange løb.

Kontakt os og hør mere

Mette Schmidt

Chief Technical & Sustainability Officer

Jesper Raakjær

Group Chief Visionary Officer, Professor

Førende forskningsmiljøer

I får en unik adgang til specialiseret viden og og en højt kvalificeret arbejdsstyrke inden for de specifikke områder, der er nødvendige for jeres virksomheds udvikling og konkurrenceevne. Gensidig fordel er nøgleordet, når erhvervslivet i Aalborg samarbejder med førende, internationale forskningsmiljøer hos Aalborg UniversitetProfessionshøjskolen UCNTechcollege m.fl. i innovative netværk og projekter, der kombinerer praksis med den nyeste forskning og viden. Samarbejde, der højner uddannelsesniveauet og resulterer i en veluddannet arbejdsstyrke, og udvikler løsninger inden for innovation, produktion, transport, logistik og ikke mindst bæredygtighed.

Kontakt os og hør mere

Mette Schmidt

Chief Technical & Sustainability Officer

Jesper Raakjær

Group Chief Visionary Officer, Professor

Green Hub Denmark

Green Hub Denmark er et offentligt-privat partnerskab, som bygger bro mellem virksomheder, forskere og myndigheder for at skabe en stærk platform for grøn vækst. Med fokus på innovation, bæredygtige forretningsmodeller, test og demonstration skabes løsninger, der kan tackle verdens klimaudfordringer. Projektets formål er at bidrage til regeringens mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent samt tiltrække investeringer og skabe grønne jobs i hele Nordjylland. 

GreenCem

GreenCem-projektet har til formål at undersøge mulighederne for CO2-fangst på Aalborg Portlands cementfabrik og integrere denne CO2 i en CCUS-værdikæde (Carbon Capture Utilzation and Storage) i Aalborg-området. Port of Aalborg deltager som projektpartner for at undersøge og -støtte forretningsmulighederne i værdikæden. Både for CCS, hvor CO2 lagres i undergrunden og CCU, hvor CO2 udnyttes til fabrikation af det bæredygtige brændstof emethanol.

Aalborg Renewables

Aalborg er en internationalt anerkendt højborg for aktører inden for vedvarende energi. Netværket Aalborg Renewables understøtter dette ved at samle banebrydende virksomheder og førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for feltet. Missionen er at styrke industrien og accelerere både vækst og innovation ved at samarbejde om udvikling og kommercialisering af nye idéer. 

Aalborg Maritime & Logistics

Aalborg Maritime & Logistics er et stærkt branchenetværk for nordjyske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre aktører med fokus på den maritime og logistikrelaterede industri. Netværkets mål er at skabe relationer og styrke kompetencer medlemmerne imellem ved at sparre og dele viden.

SPIES

Projektet SPIES (Shore Power In European Shipping) har til formål at forbedre udnyttelsen af landstrøm i europæisk indlandsskibsfart ved at foreslå en politisk anbefalingsplan til nøgleinteressenter inden for transport ad indre vandveje, der sikrer forbedret og åben adgang til landstrøm for europæiske skippere inden for og uden for Nordsøregionen. Port of Aalborg er en del af projektkonsortiet ved blandt andet at stå for kontakten til lokale interessenter i Danmark, Norge og Sverige under ledelse af Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg.

Industriel Symbiose Nord

Hjemmesiden Industrielsymbiosenord.com viser resultatet af det EU-finansierede projekt, GRØN (Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland). I den 2-årige projektperiode hjalp GRØN SMV’ere i Nordjylland med at samarbejde om at spare på ressourcerne igennem industriel symbiose. Bag projektet står en lang række partnere og støtter, som har muliggjort projektets succeser. 

AEGIS

Aalborg agerer testplatform i det storstilede forskningsprojekt AEGIS (Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems) under Horizon 2020 – EU’s rammeprogram for forskning og innovation – der har til formål at udvikle et nyt koncept til nærskibsfart i Europa som alternativ til godstransport via vejnettet. Projektet er fuldt finansieret med 58 millioner kroner og involverer 12 parter fra ind- og udland – herunder Port of Aalborg og Aalborg Universitet.

Miljø++

Miljø++ er et strategisk, ambitiøst samarbejde, der har til formål at gøre erhvervsområdet i Aalborg Øst til virksomheders førstevalg på grund af en smidig og professionel miljøledelse. Samarbejdet indebærer, at virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner går sammen om at sikre ressourceoptimering og økonomisk merværdi i forholdte mellem virksomheder, havne og det omgivende samfund.

Kontakt os og hør mere

Mette Schmidt

Chief Technical & Sustainability Officer

Jesper Raakjær

Group Chief Visionary Officer, Professor

Palle Skyum

Senior Consultant

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.