Fokussegmenter

Erhvervsparken er centreret omkring Aalborgs fire erhvervsmæssige styrkepositioner: renewables, material, maritime & logistics og fuels & carbon capture. Inden for disse områder er vi gået sammen med en række andre nøgleaktører om at skabe konkurrencekraft og vækst via samarbejde og vidensdeling.