Særskilt energitillæg

Grundet den nuværende udvikling inden for energipriser har Port of Aalborg indført et særskilt energitillæg på vores kraner jævnfør pkt. 11.2.1 i vores Forretningsbetingelser 2022. Energitillægget opkræves som et særskilt tillæg til timepriserne.

  • Mobile wirekraner (21 og 22): 176 kr. pr. time (ex. moms)
  • Fastarmskraner (grønne kraner): 103 kr. pr. time (ex. moms)
  • Energitillægget bliver reguleret minimum en gang om måneden ift. udviklingen siden sidst og vil blive annonceret her.
For yderligere information kontakt venligst Harbourmaster Claus Rosenbeck.

Gate to great

Port of Aalborg er meget mere end en traditionel havn eller et logistikcenter. Vi arbejder med partnerskaber og samarbejde. Bæredygtighed og grøn omstilling. Symbioser og synergier. Viden og vækst. Innovation og udvikling. Transport og logistik. Udfordringer og løsninger. Land og vand. Transformation og intelligens. Idéer og eksperimenter. Nutid og fremtid. Lokal og global. Jobskabelse og velstand. Det gode liv arbejds- og privatliv. Og mere mere ... Derfor tør vi godt kalde os "gate to great".

Hos Port of Aalborg arbejder vi koncentreret med bæredygtighed og er miljøcertificeret efter ISO-14001. Det betyder, at den grønne omstilling er styrende for vores aktiviteter på både mikro- og makroniveau.