Gods og service

Port of Aalborg er et væsentligt knudepunkt på den europæiske transportkorridor som den direkte forbindelse mellem Skandinavien og resten af Europa - med idéel placering i forhold til Limfjorden, motorvejen, jernbanen, lufthavnen og byen Aalborg. Dét giver optimale betingelser for effektiv håndtering af alle typer gods, og vi håndterer årligt omkring 3 mio. tons gods.

Gate to great

Port of Aalborg er meget mere end en traditionel havn eller et logistikcenter. Vi arbejder med partnerskaber og samarbejde. Bæredygtighed og grøn omstilling. Symbioser og synergier. Viden og vækst. Innovation og udvikling. Transport og logistik. Udfordringer og løsninger. Land og vand. Transformation og intelligens. Idéer og eksperimenter. Nutid og fremtid. Lokal og global. Jobskabelse og velstand. Det gode liv arbejds- og privatliv. Og mere mere ... Derfor tør vi godt kalde os "gate to great".

Kontakt os og hør mere