Bæredygtighed

Aalborg er en fyrtårnsby, der stræber efter at være med, hvor udviklingen sker. Det gælder også med bæredygtighed. Vi går gerne i front og tager initiativet til forskellige bæredygtige udviklingsprojekter sammen med en række øvrige nordjyske partnere.

En højborg for grøn omstilling

En række strategiske netværk og partnerskaber i Aalborg på tværs af myndigheder, organisationer, vidensinstitutioner og virksomheder arbejder sammen om en bred vifte af grønne udviklingsprojekter inden for bæredygtige løsninger og forretningsmodeller.

Det fælles mål er at bidrage til Aalborg Kommunes erhvervsstrategi “Aalborg griber fremtiden”, hvor blandt andet grøn forsyningssikkerhed er et af de indsatsområder, der skal understøtte og tiltrække virksomheder inden for grøn omstilling.

Netop grønne forretningsmodeller er nøgleelementer i f.eks. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og ikke mindst ErhvervsNetværk 9220, som er et strategisk partnerskab mellem knap 200 virksomheder i Aalborg Øst og drivkraft bag store EU-støttede udviklingsprojekter som Miljø++ og Industriel Symbiose Nord

Formålet er ganske simpelt: vi ønsker at mindske påvirkningen af miljøet, samtidig med at de grønne initiativer giver et positivt økonomisk udbytte.

Virksomheders gate to green

Port of Aalborg er en grøn produktions-, videns- og testhub, og vi tager udgangspunkt i, hvordan vi kan gøre processerne grønnere – både i vores egen virksomhed og hos virksomhederne i vores erhvervspark. Dette gør vi ved at indgå i partnerskaber, facilitere virksomhedssymbioser, udvikle bæredygtige forretningsmodeller, tiltrække grønne energivirksomheder, minimere ressourcespild, optimere energiforbrug, understøtte vores kunders klimadagsorden og meget mere. Vi er klar til også at være din gate to green. 

Vejen mod et bæredygtigt erhvervsområde

Net zero er et afgørende omdrejningspunkt for erhvervsområdet ved Port of Aalborg, hvor der arbejdes benhårdt, ambitiøst og visionært med reduktion af CO2 og andre drivhusgasser, og der kompenseres i både produktion og værdikæde. Nogle af virksomhederne i området er allerede godt på vej, og andre er lige begyndt, men fælles for alle er viljen til at gå forrest og tage klimahandling sammen med Aalborg og resten af verden – i fællesskab og hver for sig.

Kontakt os og hør mere

Brian D. Rasmussen

Engineer, Environment & Port Facilities

Mette Schmidt

Chief Technical & Sustainability Officer

Jesper Raakjær

Group Chief Visionary Officer, Professor

Knudepunkt for CCUS-værdikæden

Storskala CO2-modtageanlæg

Globalt samarbejde om klimaneutralitet

I 2020 blev FN-kampagnen “Race to Zero” lanceret for at nå Paris-aftalens mål om klimaneutralitet i 2050. I den største globale alliance nogensinde er en lang række lande, byer, virksomheder, investorer og andre økonomiske aktører – svarende til næsten 25 % af den globale CO2-udledning – derfor gået sammen om at tage klima- og miljølederskab ved at ændre politik, teknologi og adfærd. 

Og Aalborg er naturligvis med! Et bredt spektrum af virksomheder, netværk og forskningsinstitutioner samarbejder hver dag om udvikling af nye løsninger til CO2-opsamling og -lagring ved at binde kulstoffet i materielle og immaterielle produkter samt at bruge og genbruge alle former for energi på nye måder.

Kontakt os og hør mere

Brian D. Rasmussen

Engineer, Environment & Port Facilities

Mette Schmidt

Chief Technical & Sustainability Officer

Jesper Raakjær

Group Chief Visionary Officer, Professor

Internationalt anerkendt vindenergi-hub

Førende testfaciliteter

De skarpeste hjerner i nærområdet

Netværket Aalborg Renewables

Netværket Aalborg Renewables understøtter Aalborgs position som vindenergi-hub ved at samle banebrydende virksomheder og førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for feltet. Missionen er at styrke industrien og accelerere både vækst og innovation ved at samarbejde om udvikling og kommercialisering af nye idéer, der skal gøre fremtiden grønnere på både kort og lang sigt. 

Fremtidens produktionshubs

Kontakt os og hør mere

Jeppe Faber

Senior Commercial Manager, Real Estate

Stort potentiale inden for Power-to-X

Kontakt os og hør mere

Brian D. Rasmussen

Engineer, Environment & Port Facilities

Mette Schmidt

Chief Technical & Sustainability Officer

Jesper Raakjær

Group Chief Visionary Officer, Professor

Green Hub Denmark

Green Hub Denmark er et offentligt-privat partnerskab, som bygger bro mellem virksomheder, forskere og myndigheder for at skabe en stærk platform for grøn vækst. Med fokus på innovation, bæredygtige forretningsmodeller, test og demonstration skabes løsninger, der kan tackle verdens klimaudfordringer. Projektets formål er at bidrage til regeringens mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent samt tiltrække investeringer og skabe grønne jobs i hele Nordjylland. 

AEGIS

Aalborg agerer testplatform i et storstilet forskningsprojekt under Horizon 2020 – EU’s rammeprogram for forskning og innovation – der har til formål at udvikle et nyt koncept til nærskibsfart i Europa som alternativ til godstransport via vejnettet. Projektet er fuldt finansieret med 58 millioner kroner og involverer 12 parter fra ind- og udland – herunder Port of Aalborg og Aalborg Universitet.

Miljø++

Miljø++ er et strategisk, ambitiøst samarbejde, der har til formål at gøre erhvervsområdet i Aalborg Øst til virksomheders førstevalg på grund af en smidig og professionel miljøledelse. Samarbejdet indebærer, at virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner går sammen om at sikre ressourceoptimering og økonomisk merværdi i forholdte mellem virksomheder, havne og det omgivende samfund.

GreenCem

GreenCem-projektet har til formål at undersøge mulighederne for CO2-fangst på Aalborg Portlands cementfabrik og integrere denne CO2 i en CCUS-værdikæde (Carbon Capture Utilzation and Storage) i Aalborg-området. Port of Aalborg deltager som projektpartner for at undersøge og -støtte forretningsmulighederne i værdikæden. Både for CCS, hvor CO2 lagres i undergrunden og CCU, hvor CO2 udnyttes til fabrikation af det bæredygtige brændstof emethanol.

Aalborg Renewables

Aalborg er en internationalt anerkendt højborg for aktører inden for vedvarende energi. Netværket Aalborg Renewables understøtter dette ved at samle banebrydende virksomheder og førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for feltet. Missionen er at styrke industrien og accelerere både vækst og innovation ved at samarbejde om udvikling og kommercialisering af nye idéer. 

Aalborg Maritime & Logistics

Aalborg Maritime & Logistics er et stærkt branchenetværk for nordjyske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre aktører med fokus på den maritime og logistikrelaterede industri. Netværkets mål er at skabe relationer og styrke kompetencer medlemmerne imellem ved at sparre og dele viden.

Industriel Symbiose Nord

Hjemmesiden Industrielsymbiosenord.com viser resultatet af det EU-finansierede projekt, GRØN (Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland). I den 2-årige projektperiode hjalp GRØN SMV’ere i Nordjylland med at samarbejde om at spare på ressourcerne igennem industriel symbiose. Bag projektet står en lang række partnere og støtter, som har muliggjort projektets succeser. 

Kontakt os og hør mere

Mette Schmidt

Chief Technical & Sustainability Officer

Jesper Raakjær

Group Chief Visionary Officer, Professor

Palle Skyum

Senior Consultant

Interaktivt kort over grønne løsninger i Nordjylland

Der findes en lang række projekter og løsninger på tværs af Nordjylland, som har til hensigt at forcere den grønne omstilling, og mange af dem støttes af Green Hub Denmark, der er en nordjysk offentlig-privat samarbejdsplatform. Green Hub Denmark arbejder blandt andet på at synliggøre initiativerne og har derfor skabt dette interaktive kort, som giver et samlet overblik over de mange grønne projekter og løsninger i regionen.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.