AAU-testanlæg på Aalborg havn skal accelerere produktion af grønne brændstoffer

Et grønt erhvervseventyr spirer i Nordjylland. Snart flytter Aalborg Universitet et testanlæg fra universitetscampus til erhvervsområdet på Aalborg havn, som et vigtigt bidrag til at realisere storskalaproduktion af fremtidens grønne brændstoffer som e-metanol og brint. Anlægget står klar i august og området kan efter planen håndtere yderligere fire testanlæg og anvendes af kommercielle aktører.

Et nyt projekt på Aalborg havn skal sætte skub på udviklingen af grønne brændstoffer lavet på kulstof udvundet af restprodukter som røgudledning, madaffald og spildevand. Inden længe påbegynder Aalborg Universitet nemlig flytningen af et stort testanlæg som led i opskalering af teknologien.

– Projektet bliver rygraden i vores fremadrettede udviklingsprojekter, der er afgørende for at kunne realisere storskalaproduktion af fx brint og e-metanol i fremtiden. På Aalborg havn får vi optimale rammer for at videreudvikle vores forskning og teste teknologier i praksis med henblik på at kunne opskalere produktionen i fremtiden. Samtidigt gør vi det også muligt for kommercielle aktører at afprøve faciliteterne, så vi i fællesskab kan indfri det enorme potentiale i CO2-udnyttelse, der bliver afgørende for at nå nationale og internationale klimamål i kommende år, forklarer Lasse Rosendahl, der er Institutleder og professor på AAU Energi på Aalborg Universitet.

Testanlægget flyttes til en 3.000 kvadratmeter stor grund på Østhavnen i Aalborg, hvor det potentielt kan udvides med op til fire gange den nuværende størrelse.

Flere CCU- og PtX-projekter i gang i området

Det er langt fra første gang, at Port of Aalborg og Aalborg Universitet arbejder sammen om PtX. I 2022 offentliggjorde parterne i et konsortium med Aalborg Lufthavn, Kosan Gas, Vertimass, Hydrogen Valley og European Energy planerne for etablering af det såkaldte MeSAF-projekt, der i fremtiden skal producere grønt flybrændstof og potentielt forsyne en indenrigsrute i Danmark.

Hos Port of Aalborg glæder man sig derfor over endnu et samarbejde med Aalborg Universitet, der ved flere lejligheder er kåret til ét af verdens førende ingeniøruniversiteter og dermed er en vigtig partner for områdets stærke ambitioner med CCU- og PtX.

– Vi er meget glade for at kunne facilitere pladsen til anlægget og vores samarbejde med Aalborg Universitet, som har verdensførende forskningsmiljøer inden for CCU og PtX. Det passer godt ind hos os, hvor vi allerede har en stærk klynge af virksomheder, der i forskellig vis beskæftiger sig med de nye teknologier, lyder det fra CEO hos Port of Aalborg, Kristian Thulesen Dahl.

– Med det nye samarbejde med AAU om testanlægget ser vi frem til, at vi sammen med aktører fra CO2Vision og på tværs af værdikæden kan være med til at omsætte universitetets verdensklasseforskning til reel produktion, der foruden at bidrage til den grønne omstilling også vil skabe vækst og arbejdspladser i området, supplerer bestyrelsesformand i Port of Aalborg, Lasse Frimand Jensen.

Flytningen af testanlægget sker kort tid efter, at Fidelis New Energy og Port of Aalborg offentliggjorde opførelsen af et stort modtageranlæg, der fra 2026 kan modtage op mod fire millioner tons CO2 årligt.

I 2022 underskrev Port of Aalborg og European Energy desuden en hensigtserklæring for etableringen af et Power-to-X-anlæg med en kapacitet på op mod 75.000 tons e-metanol om året.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Lasse Rosendahl, Institutleder og professor på AAU Energi, Aalborg Universitet, +45 9940 9263 og lar@energy.aau.dk
  • Kristian Thulesen Dahl, CEO, Port of Aalborg A/S, +45 99 30 15 00 og ktd@portofaalborg.com
  • Presseservice: Maja Thordahl Schou, Head of Branding & PR, Port of Aalborg A/S, tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com