CSR-strategi: Greater Port

CSR er for os ikke bare tre populære bogstaver – CSR er en integreret del af vores DNA og en ledelsesmæssig løftestang til at skabe vækst og velstand i Aalborg via vores kerneforretning. Vi arbejder systematisk ud fra en CSR-strategi, der via vores egne forretningsområder skal understøtte fremgang i det øvrige erhvervsliv, civilsamfundet og miljøet både lokalt og globalt – og derved kontinuerligt skal styrke den positive udvikling i samfundet som helhed.

Greater Port, greater life

Vores CSR-strategi bærer navnet Greater Port og er rettesnoren for, hvordan vi systematisk arbejder med CSR som en integreret del af forretningsdriften for at fremme udviklingen i samfundet som helhed. Med strategiske partnerskaber og netværk som centrum tages der udgangspunkt i to fokusområder: 

  • Understøtte Port of Aalborgs strategi og forretning ved at tage medansvar for det økosystem, vi indgår i
  • Bidrage til de samfundsmæssige målsætninger i Aalborg som bæredygtig, rekreativ og udviklingsorienteret by

Ligestillingsplan

Ligestilling og diversitet er en kerneværdi for Port of Aalborg Research & Development, og vi arbejder målrettet på at fremme ligestilling og diversitet med ønske om at være en alsidig og inkluderende organisation. 

Vi anser grundlæggende forskellighed som en styrke og forudsætning for at udfylde vores formål. Uden dette er vi ikke i stand til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere og talenter, som øger kvaliteten af vores udviklings- og forskningsaktiviteter.

Kontakt os og hør mere

FN’s 17 verdensmål

Som en ansvarlig og moderne virksomhed koncentrerer vi den strategiske virksomhedsledelse omkring FN’s 17 verdensmål. Vi prioriterer fire udvalgte mål, som er forankret i vores kerneforretning og strategi:

8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
9: Industri, innovation og infrastruktur
12: Ansvarligt forbrug og produktion
17: Partnerskaber for handling

Kontakt os og hør mere

CSR-ledelse: ISO/DS 49001

Hos Port of Aalborg er vi bevidste om, at vi som virksomhed har et ansvar for vores omgivende samfund. Vi har derfor valgt at blive certificeret inden for CSR-ledelse. CSR-certificeringen systematiserer vores relationer til det omgivende samfund og sikrer, at vi løbende udvikler vores systemer og bliver udfordret på vores håndteringer og prioriteter.

Kontakt os og hør mere

Skolerundvisninger

Vi elsker at få besøg af skoleklasser på havnen, og vi vil rigtig gerne lære de yngre generationer om Port of Aalborg og Aalborgs maritime historie. Derfor er vi altid klar til at give en gratis, guidet tur rundt på havnen kombineret med fortællinger om vores hverdag og lidt mad og drikke.

Rundvisningen kan variere fra få timer til en hel skoledag. Her udvides rundvisningen med havnens eget logistikspil, hvor eleverne skal bruge både hænder, fødder og samarbejdsevner. Gennem logistikspillet lærer eleverne om transport, produktion og logistik, når de i grupper skal lege speditør og producent.

Kontakt os og hør mere

Megan Ward

Rundviser

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.