Sikkerhed & beredskab

Et havneområde kan være farligt at færdes i, og derfor har sikkerhed og beredskab topprioritet hos os. Alle, der færdes på havneområderne, skal følge nedenstående sikkerhedsprocedurer og beredskabsplaner, så Aalborg havn er et sikkert sted at bevæge sig rundt for både besøgende, arbejdende og brugere med andre erhvervsmæssige ærinder. 

ISPS-sikret havneområde

Alle Port of Aalborgs kommercielle kajområder er ISPS-implementeret og godkendt i overensstemmelse hermed. Alle personer, der færdes inden for Port of Aalborgs ISPS-områder, er forpligtet til at vise gyldigt billed-ID og skal kunne dokumentere deres ærinde. Hvis disse regler ikke overholdes, vil personen blive bortvist fra området og rapporteret til myndighederne, hvis det vurderes nødvendigt. ISPS-data:

 • Port ID UN locator code: DKAAL
 • Port ID number: 10328

Krav til skibe

Skibe, der anløber Aalborg havn, skal rapportere i overensstemmelse med de nationale SafeSeaNet-krav. Alle besøgende, leverancer, forsyninger m.fl. skal rapporteres til Port of Aalborg inden ankomst. Kaptajnen kan med fordel kræve, at agenten håndterer den lokale rapportering.

Port of Aalborgs maritime vagtpersonale kommer om bord på skibet og indsamler de nødvendige dokumenter, hvis:

 • det er første gang, fartøjet anløber Aalborg
 • det er et år siden, dokumenterne blev indsamlet sidst
 • skibet har fået nye eller tilrettede dokumenter
 

Påkrævede dokumenter

 • Kopi af fartøjets ISSC-certifikat
 • Kopi af fartøjets tonnagecertifikat
 • Kopi af fartøjets dimensioner og data

Havnefaciliteter

 • DKAAL-0001: Bulkterminalen, kaj 8004-8006
 • DKAAL-0002: Container- og multiterminal, kaj 8011-8016
 • DKAAL-0004: Multigodsterminal – Centralhavn, kaj 4110-4111
 • DKAAL-0005: Nordhavnen – Nordjyllandsværket, kaj 0700
 • DKAAL-0007: Oliehavnen, kaj 4113+4121-4125
 • DKAAL-0008: Sydhavnen – Honnørkajen, kaj 4041
 • DKAAL-0009: Trafikhavn Nord – PPH, kaj 3014-3016

Kontakt os og hør mere

Ordensreglement

Klik og download ordensreglement for Aalborg havn

Sikkerhed ved olieterminalerne

Klik og download sikkerhedsvejledning

Sikker færden på terminalområderne

Klik og download sikkerhedsvejledning

Kontakt os og hør mere

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.