Whistleblower-ordning

Som en markant erhvervsaktør i Aalborg ønsker vi at være en transparent og ansvarlig virksomhed, der drives på juridiske, etiske og demokratiske værdier. Derfor har vi indført en Whistleblower-ordning.

Whistleblower-ordningen er henvendt til medarbejdere, leverandører, kunder og samarbejdspartnere, der via et uvildigt advokatselskab – enten anonymt eller med navn – kan indberette ulovlige eller kritisable forhold, som vedrører Port of Aalborg.

Det skal understreges, at whistleblowerordningen kun skal anvendes til at anmelde overtrædelser af gældende regler og ikke almene klager (se nedenfor). Eksempelvis:

  • Økonomisk kriminalitet
  • Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision
  • Afgivelse af usande eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • Brud på arbejdssikkerheden
  • Miljøforurening
  • Fysisk vold og seksuelle krænkelser
  • Korruption og nepotisme
  • Medarbejderes udnyttelse af systemadgange til at skaffe sig private oplysninger om kollegaer, kunder eller samarbejdspartnere


Gå til Port of Aalborgs whistleblower-ordning

Vi gør opmærksom på, at anmeldelser skal kunne dokumenteres. Grundløse eller usande anmeldelser kan få retslige konsekvenser.

Almene klager

Drejer det sig om almene klager eller spørgsmål til diverse forhold fra borgere og andre interessenter, så kontakt os på info@portofaalborg.com

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.