Vi søger ny forpagter til containerterminalen på Aalborg havn

Vi søger ny forpagter til containerterminalen på Aalborg havn med opstart pr. 01.01.2023. Endeligt skriftligt tilsagn med redegørelse for jeres interesse skal være os i hænde senest 22.04.2022. Læs mere nedenfor.

Det forpagtede område kan ved overtagelsen være op til 95.000 m2 og er beliggende mellem Langerak og Vejdybet, 9220 Aalborg Øst. Der forefindes pakhus, frysehus, gatefaciliteter med velfærd, eget containerværksted og PTI-område inden for det indhegnede område. Området er desuden en del af Port of Aalborgs ISPS-område. Ud over dette har området to kajstrækninger på i alt 440 meter med eget ro-ro-leje samt egen gantrykran for hurtig containerhåndtering. Der er desuden egen direkte adgang til to jernbanespor på i alt 2 x 580 meter og direkte adgang til veterinærfunktionen på havnen (BIP).

Aktiviteten og udviklingen skal bestå i terminaldrift af containere samt andre enhedslaster via skib, bil og bane. Der lægges stort vægt på, at terminalen skal være en fremtidig driver for regionen og et sted, hvor der udvikles nye koncepter og ruter til de nordjyske virksomheder. Ved opstart forventes det, at der er +10.000 TEU og mindst én fast ugentlig forbindelse via skib. Containerterminalen har en årlig anslået kapacitet på +80.000 TEU.

En ny forpagter skal fremlægge en grøn forretningsstrategi med fokus på samspil mellem de forskellige transportformer. Denne skal i løbet af tre år som minimum fordoble antallet af enheder igennem terminalen.

Der er desuden mulighed for at leje yderligere kontorlokaler eller pakhuskapacitet i Port of Aalborgs erhvervsområde, hvis dette ønskes.

Såfremt der ikke kan findes en privat aktør, som kan drifte og udvikle containerterminalen, vil Port of Aalborg selv opstarte terminaldriften i henhold til havnelovens § 10, stk. 4, nr. 3, jf. stk. 5.

Er I interesserede i containerterminalen, bedes I kontakte Driftschef Søren Bæk Christensen på tlf. +45 99 30 15 30 eller e-mail sbc@portofaalborg.com, mrk. ”Containerterminalen, Port of Aalborg”. Detaljeret prospekt, priser og visse lokale driftsforhold m.v. kan udleveres til interesserede. Endeligt skriftligt tilsagn, hvori I redegør for jeres interesse, skal sendes til sbc@portofaalborg.com, mrk. ”Containerterminalen, Port of Aalborg” og være os i hænde senest 22.04.2022.