Træstammer og kampesten er en del af erhvervsudviklingen på Østhavnen

Port of Aalborgs nye udstykning Ankeret tilbyder ikke alene gunstige forhold for virksomheder, men også for smådyr, insekter og mikroorganismer. For at fremme biodiversiteten i området har Port of Aalborg nemlig anlagt et lille habitat af store træstammer og kampesten på udstykningen.

Udviklingen af den nye udstykning, Ankeret, på Østhavnen er i fuld gang. Og mens de første virksomheder er godt i gang med at etablere sig på de nye kvadratmeter, bydes også en helt anden type tilflyttere velkommen.

Med biodiversitet for øje har Port of Aalborg nemlig i samarbejde med entreprenør- og anlægsgartnervirksomhed Forstas bygget et habitat bestående af store træstammer og kampesten på området, hvilket skal skabe gode forhold for smådyr, insekter og mikroorganismer.

– Træstammer tilbyder gunstige leveforhold for insekter, svampe og andre organismer, mens der omkring de store sten dannes mikroklima, der holder på varmen og på den måde tiltrækker smådyr og firben, fortæller afdelingsleder hos Forstas Morten Bach Madsen, der tilføjer, at flere af de anlagte træstammer og sten er placeret omkring et regnvandsbassin for at styrke biodiversiteten yderligere:

– Ligesom mennesker har insekter også behov for vand for at kunne overleve. Derfor tiltrækker vandhuller ofte et væld af dyr. Regnvandsbassinet er anlagt med meget flade brinker, som forbedrer levevilkårene for smådyr og insekter, og i stedet for græs er blinkerne tilsået med vilde og hjemmehørende stauder og urter.

Naturen er rykket ind på Østhavnen

Naturfremmeaktiviteterne på Ankeret er en del af en større indsats for at fremme biodiversiteten i erhvervsparken i Aalborg Øst. Og ifølge Lasse Frimand Jensen – der er bestyrelsesformand for Port of Aalborg er udviklingen et udtryk for, at man på havnen ser på bæredygtighed ud fra et helhedsperspektiv:

– Bæredygtig udvikling er et centralt omdrejningspunkt for vores aktiviteter og handler om langt mere end blot at reducere vores CO2-aftryk. Blandt andet med udgangspunkt i FN’s verdensmål tænker vi bæredygtighed hele vejen rundt. Det gælder fx både vores drift, vores nybyg og anlæg samt helt overordnet de rammer, vi tilbyder erhvervslivet, siger Lasse Frimand Jensen og fortsætter:

– I den forbindelse ser vi øget biodiversitet som et vigtigt fokusområde. Dels fordi det bidrager til at gøre vores erhvervspark grønnere og mere miljøvenlig. Og dels også fordi naturfremmeaktiviteterne bidrager til forskønnelse af havnen til glæde for de mange, der har daglig gang i erhvervsparken.

Gennem de seneste fem år har Port of Aalborg omlagt hele 63.800 kvadratmeter til forskønnelse og biodiversitetsformål blandt andet i form af nye læbælter, trærækker og blomstrende rabatter.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Project Manager, Brian Dalby Rasmussen, Port of Aalborg, tlf. 9930 1552 / 2920 7252 og bdr@portofaalborg.com
  • Afdelingsleder, Morten Bach Madsen, Forstas, tlf. 6131 2551 og mbm@forstas.dk
  • Presseservice: Maja Thordahl Schou, Head of Communications, Port of Aalborg A/S, tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com