Sommeraktiviteter på Limfjorden: husk sikkerheden!

Vis godt sømandsskab og pas på hinanden, når I færdes på Limfjorden henover sommeren. Her kommer et kort oprids af retningslinjerne.

Mange aalborgensere tager en tur ud på Limfjorden i det – til tider – gode sommervejr. I den forbindelse vil vi sammen med Nordjyllands Politi minde jer om at agere sikkert og efter reglerne i hele havneområdet, der strækker sig 100 meter ud fra kajerne (se kort nedenfor).

Inden for havneområderne gælder følgende:

  • Sejlads må max. foregå med 6 knob – i bassiner dog højst med 3 knob
  • Sejlads med lystfartøjer, motorbåde og gummibåde ikke må være til gene for anden trafik
  • Sejlads ind og ud af havnebassiner skal foregå med stor forsigtighed

Følgende kræver særlig tilladelser og er derfor som udgangspunkt ikke tilladt:

  • Sejlads med vandski, vandscootere, sejlbrætter og lignende
  • Kapsejlads
  • Badning fra skibe eller kajer

Sikker sejlads og hensyntagen gælder naturligvis også, når I sejler uden for havneområderne, og der skal ALTID være en godkendt redningsvest til hver person ombord. Speedbåds-certifikat og bevis for ansvarsforsikring skal medbringes, når det er påkrævet.

Det handler kort sagt om, at vi skal vise hensyn og passe godt på hinanden, så vi alle får en behagelig og ikke mindst sikker tur på vandet – uafhængig af, om man er erfaren sømand eller nybegynder. Eller kogt ned til søulke-lingo: Sørg for at udvise godt sømandsskab!

Fortsat god sommer.