Rejse- og repræsentationsomkostninger i Port of Aalborg-koncernen i 2021

Hos Port of Aalborg A/S gør vi en løbende indsats for at fastholde et lavt omkostningsniveau i forhold til rejse- og repræsentationsomkostninger. Se de samlede omkostninger i 2021 her.

Port of Aalborgs årlige opgørelse over de samlede udgifter gælder alle ansatte medarbejdere og bestyrelser i hele Port of Aalborg-koncernen, der omfatter følgende syv selskaber: Port of Aalborg Logistics, Port of Aalborg Research & Development, Port of Aalborg Real Estate, Port of Aalborg Rail, Port of Aalborg Tank Storage, Aalborg Stevedore Company, Aalborg Toldoplag.

Større rejseaktivitet

Port of Aalborg indledte i 2020 en ambitiøs udviklingsstrategi, der målrettet går efter en fordobling af omsætningen, investering for 2 mia. kr., tiltrækning af 10-15 store virksomheder og skabelse af 5000 nye jobs i Aalborg – alt sammen inden 2030.

Den intensiverede satsning på tiltrækning af nye virksomheder – primært udenlandske – til Port of Aalborgs erhvervsområde i Aalborg Øst forventedes at indebære en markant stigning i udgifterne til rejseaktivitet, men corona har igennem 2021 fortsat påvirket vores bevægelighed, og ligesom i 2020 har rejseaktiviteten været begrænset både indlands og udenlands. Rejseomkostningerne i 2021 beløb sig til 267.285,11 kr., hvilket på den positive side er mere end i 2020, men niveauet ligger stadig langt under 2019 før corona-pandemien.

Repræsentationsomkostninger halveret

Koncernens repræsentationsomkostninger er faldet markant de senere år. I 2021 var det samlede beløb helt nede på 236.000,79 kr., hvilket er cirka 265.000 kr. lavere end i 2020 og i omegnen af 550.000 kr. lavere end i 2019.

Det skyldes blandt andet, at den samfundsmæssige nedlukning og den begrænsede fysiske mødeaktivitet fra 2020 fortsatte et godt stykke ind i 2021. Vi har dog gjort os den vigtige erfaring, at mange møder med fordel kan afholdes online, og dette harmonerer med fremtidsplanerne hos Port of Aalborg, der i de sidste par år har fokuseret på at nedbringe netop repræsentationsomkostningerne.

Bestyrelseshonorar øges

Koncernens omkostninger inkluderer naturligvis også bestyrelseshonorarer, der offentliggøres for de politisk valgte bestyrelsesmedlemmers vedkommende på Aalborg Kommunes hjemmeside én gang årligt. Formandshonoraret var i 2021 på 62.000 kr., mens det i 2022 stiger til 100.000 kr. Stigningen skyldes, at bestyrelserne i flere af datterselskaberne lægges sammen til én samlet koncernbestyrelse, hvorved der følger flere opgaver og ansvarsområder med formandsposten.

Indsatsen intensiveres i 2022

2021 har budt på masser af aktivitet i koncernen, og rejse- og repræsentationsomkostningerne har samlet set været højere end i 2020, hvor corona rystede hele verden, men er stadig ikke nået op på niveau med 2019.
Forventningen til 2022 er, at udgifterne til rejser og repræsentation fortsætter med at stige i takt med coronaens tilbagetog samt Port of Aalborgs fokus på tiltrækning af internationale virksomheder.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Presseservice: Maja Thordahl Schou, Head of Communications, Port of Aalborg A/S, tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com