Port of Aalborg opjusterer forventninger efter stærkt første halvår

Arealsalg og ekstremt lav tomgang på udlejningsejendomme er blandt årsagerne til, at landets største indlandshavn har leveret et resultat for første halvår ud over forventningerne.

2021 har budt på en lovende start for Port of Aalborg, der i første halvår har øget omsætningen med 9 procent og resultatet før skat med hele 20 procent sammenlignet med samme periode i 2020.

Regnskabsperiodens resultat anses for at være ud over forventningerne og har givet anledning til, at koncernen nu opjusterer sine forventninger for hele regnskabsåret om et positivt ordinært resultat før skat fra mellem 45 og 55 millioner kroner til nu mellem 55 og 60 millioner kroner.

– Efter et 2020, hvor vi trods udfordringer som følge af coronapandemien formåede at fastholde toplinjen og endda øge bundlinjen, er det yderst tilfredsstillende, at vi i 2021 ikke alene fortsætter i samme spor, men indtil nu har formået at lægge flere niveauer på. Vi er i år på mange måder landet i ny normal, hvor vi – parallelt med at vi efterhånden kan lægge nogle af de værste coronapåvirkninger bag os – fastholder nogle af de ting, vi har lært af pandemien, som eksempelvis øget digitalisering og hjemmearbejde. Og det er positivt at konstatere, at vi trods en meget vanskelig periode formår at levere på vores ambitiøse målsætninger, lyder det fra bestyrelsesformand i Port of Aalborg og borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen.

Den positive udvikling skal ifølge Thomas Kastrup-Larsen ses i lyset af, at Port of Aalborg gennem de seneste mange år har investeret betydeligt i blandt andet rammerne for koncernens erhvervspark i Aalborg Øst, hvilket dels har medvirket til at styrke vækstmulighederne for kommunens eksisterende virksomheder og dels til at tiltrække nye virksomheder.

– Vi investerer i at gøre det endnu mere attraktivt at drive virksomhed i Aalborg, så vi kan bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser til kommunen. Derfor har vi med stor glæde kunnet konstatere, at flere virksomheder i vores erhvervspark trives og vækster, samt ikke mindst at adskillige nye virksomheder løbende vælger at etablere sig hos os i Aalborg Øst, siger Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter:

– Men vi er langt fra i mål med vores udvikling, og derfor har 2021 også budt på den fortsatte implementering af vores ambitiøse udviklingsstrategi, der blandt andet indebærer, at vi frem mod 2030 investerer op imod 2 mia. kroner med en målsætning om blandt andet at tiltrække 10-15 store virksomheder – fortrinsvis fra udlandet – og bidrage til skabelsen af 5.000 jobs i Aalborg Kommune.

Som led i udviklingsstrategien har Port of Aalborg i første halvår af 2021 fortsat sine investeringer i digitalisering og grøn omstilling. Blandt andet arbejdes der intensivt med udvikling af en komplet digitalisering af havnens arbejdsprocesser og fysiske anlæg – en såkaldt digital tvilling – samt en beslutning om, at CO2-aftrykket i forbindelse med alt fremadrettet byggeri og anlæg skal monitoreres tæt med henblik på at minimere miljøpåvirkningen.

Vækst inden for jernbanegods buldrer videre

Jernbanetrafikken fortsætter den rivende udvikling på havnen.

– Vi har tæt på fordoblet antallet af fragtede godstons sammenlignet med året forinden, og vi forventer på ingen måde, at udviklingen stopper her. Vi tror på, at der fortsat er et enormt uforløst potentiale i forbindelse med fragt af gods via jernbane, der jo er en markant grønnere transportform end eksempelvis gods via landevej. Derfor kommer vi også til at fortsætte de senere års massive investeringer i vores jernbaneinfrastruktur, som så sent som i år er blevet udbygget med et spritnyt terminalområde, siger Claus Holstein, CEO hos Port of Aalborg.

Mens der har været fremgang på jernbanetransporten, har antallet af skibsanløb været på niveau med første halvår 2020, hvilket er under forventningen grundet den aflyste krydstogtsæson.

– Derudover har første halvår af 2021 fortsat været præget af lavere brændstofforbrug i samfundet sandsynligvis grundet Covid-19, hvilket har medført et fald i import af olieprodukter. Fragtmarkedet for mindre skibe har desuden været kaotisk det første halvår, hvilket har resulteret i et halvårsresultat, der er præget af reducerede godsmængder for både jord, stenarter, kul, korn og foderstoffer. Vi forventer dog en vis periodisk forskydning i godsmængderne, således flere godssegmenter forventeligt vil opleve øgede volumener i andet halvår, siger Claus Holstein.

Stort arealsalg og populære lejemål

Halvårsregnskabet vidner også om positiv aktivitet inden for arealer og ejendomme, som ligeledes er et område, der fylder mere og mere i Port of Aalborg, der fortsat skærper sit fokus på Østhavnens erhvervspark.

– I første halvår har vi solgt 31.869 kvadratmeter, og vi forventer yderligere arealsalg inden året er omme. Derudover er den ledige kapacitet på både kontor-, lager- og produktionslejemål – trods vi løbende bygger nyt – fortsat meget lav med en udlejningsprocent på mellem 95 og 100 procent i vores bygninger. Eneste bekymring på byggefronten er de stigende priser på materialer, der presser byggebranchen generelt lige nu, forklarer Claus Holstein.

I første halvår har Port of Aalborg igangsat opførelse af et lagerbyggeri på 1.800 m2, lager- og logistikfaciliteter på 16.000 kvadratmeter samt opkøbt og udlejet en lagerbygning på ca. 8.000 kvadratmeter. Ydermere har Port of Aalborg for nyligt løftet sløret for planerne om en betragtelig udvidelse af Østhavnens transportcenter, hvilket blandt andet indebærer opførelsen af op mod 90.000 kvadratmeter lager- og pakhuskapacitet samt anlæggelsen af nye terminalarealer inden for de næste tre år.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Thomas Kastrup-Larsen, borgmester og bestyrelsesformand, Port of Aalborg A/S, 99 31 15 00 og tkl-byraad@aalborg.dk
  • Presseservice: Maja Thordahl Schou, Head of Communications, Port of Aalborg A/S, tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com