Port of Aalborg mener: Vi skal turde at fravælge verdensmål

Af Claus Holstein, adm. direktør

Det er vist overflødigt at nævne, at virksomheder må og skal arbejde med FN’s 17 verdensmål. Verdensmålene kræver, at hele verden står sammen, og hvis ikke så toneangivende aktører som virksomhederne bidrager, bliver det meget vanskeligt – eller rettere sagt umuligt – for resten af verden at flytte særlig meget.

Hvert og ét af 17 verdensmål er essentielle for det gode liv, omend prioriteringen varierer i forskellige dele af verden, og vi vil gerne bidrage til alle mål efter bedste evne. Faktisk tør de færreste virksomheder proklamere, at der er nogle af målene, de ikke prioriterer. Det fremstår jo kynisk ud over alle grænser at sige, at man ikke vil ofre ressourcer på rent vand, klimaet eller afskaffelse af fattigdom.

Min mening er dog, at det udvander verdensmålene, hvis man arbejder en lille smule for dem alle og ikke sætter en særlig indsats ind på udvalgte verdensmål. Vi skal turde sige højt, at vi fravælger nogle af dem, for det betyder også, at vi tilvælger andre verdensmål. Hvis vi alle bidrager med en fokuseret indsats inden for de verdensmål, som vi hver især er bedst til, er det min overbevisning, at vi når hele vejen rundt. I trit med nutidens populære vendinger kan man sige, at vi ved at fravælge viser samfundssind.

Betyder det så, at vi viser det største samfundssind ved at pille egen navle uden at skele til omverdenen? Ingenlunde! Det er her min påstand, at det ene ikke udelukker det andet. Pointen er netop, at vi som virksomheder er i en særlig position, hvor vi bør se os selv i to roller – som virksomhed og som en del af noget større. I forbindelse med verdensmålene kan det oversættes til, at vi dels skal fokusere på virksomhedens tilvalgte mål (og lade andre om resten). Og dels skal vi alle gå sammen om at yde en fælles, målrettet indsats.

Hvis vi anskuer Aalborg som summen af virksomheder, borgere, kommunen, organisationer og øvrige aktører, ser jeg én ting, som meget få i verden er bedre til end os: Vi aalborgensere har op igennem historien vist – og fortalt – at vi står sammen. Vi får ikke noget forærende her oppe nordpå (ud over den aktuelle sympati fra hele Danmark i forbindelse med den delvise nedlukning). Når der skal ske noget i Aalborg, handler vi i fællesskab, og det er der kommet utroligt mange flotte resultater ud af: vores verdensberømte havnefront, Aalborg Alliancen, store kulturelle begivenheder og det seneste skud på stammen, Green Hub Denmark. For bare at nævne nogle få.

Og vi fortsætter ufortrødent. I skrivende stund er der gang i en lang række nyskabende udviklingsprojekter på tværs af virksomheder, kommune, organisationer, uddannelsesinstitutioner og andre aktører. Projekter, som involverer ressourcer, viden og kompetencer fra vidt forskellige brancher. Projekter, der forstår at udnytte og kommercialisere Aalborgs styrkepositioner – eksempelvis inden for grøn omstilling, hvor Aalborg er en internationalt anerkendt frontløber. Ja, faktisk har Aalborg Kommune som resultatet af forrige års jagt på Aalborgs DNA konceptualiseret hele tankegangen i sloganet ”Vi udvikler os sammen”.

Summen af de aalborgensiske aktører er i min optik derfor ganske simpel: Verdensmål 17: partnerskaber for handling! Det er dét, vi kan i Aalborg. Det er dét, der fører til alle vores flotte resultater, som kommer vores omverden til gode. Det er dét, vi skal sigte imod – og med skarpt frem for spredehagl.

Vi kan ikke ændre verden alene, men sammen kan vi flytte bjerge. Jeg opfordrer derfor alle til at løfte blikket og åbne op for nye inputs og samarbejder på tværs af interesser, kompetencer og brancher. Både for Aalborgs, for den enkelte virksomheds og for borgernes skyld.