Port of Aalborg mener: Vi gør os klar til en ny verdensorden

Af adm. direktør Claus Holstein

Da Mette Frederiksen d. 11. marts lukkede alle landets skoler og daginstitutioner med ét, blev det meste af Danmark kastet ud i en verden af kompleksitet, uvished og forvirring med hundredtusindvis af hjemsendte børn og voksne.
Hos Port of Aalborg krævede den nye situation en lynhurtig omstilling og planlægning med fokus på den fortsatte drift.

Havnen kan nemlig aldrig lukkes, da vi er et vitalt knudepunkt i den forsyningskæde, der skal sikre varer til alle dele af Danmark – særligt Grønland, som er helt afhængig af Aalborg. Derfor kan manglende fysisk tilstedeværelse ind i mellem være en udfordring. Det gælder især for specialistfunktioner, hvor det kun er 1-2 personer, der har viden og kompetencer til at varetage opgaven.

Udfordringen er dog ikke helt ukendt. De senere år har Port of Aalborg investeret 8,5 mio. kroner og 5.000 mandetimer i digitalisering af systemer og arbejdsprocesser blandt andet via oprydning i gamle IT-systemer og udvikling af nye.

Det seneste år har vi sammen med vores hosting-leverandør arbejdet med implementering af mobilitetsløsninger til vores medarbejdere, så de ikke er bundet til deres fysiske arbejdsplads, men kan arbejde fuldt ud på havnens interne servere, så længe de har en internetforbindelse.

Derudover arbejder vi intensivt på at understøtte Port of Aalborgs forretningsområder direkte med nye IT-tiltag for at kunne yde endnu mere effektiv og fleksibel service til kunderne.

Lige nu får vi en tvungen mulighed for at trykprøve vores virtuelle systemer med 80 procent af back office-styrken arbejdende hjemmefra. Det har tvunget os til at optimere og udnytte den teknologi, vi har til rådighed, og det har vist sig at øge effektiviteten i både møder og arbejdsopgaver, fordi der ikke er så mange forstyrrende elementer. Det har styrket både havnens fysisk bundne og virtuelle dimension.

Den Intelligente Havn
Dette er en direkte forlængelse af Port of Aalborgs strategikoncept, Den Intelligente Havn, der betyder, at vi arbejder med drift, idéer og løsninger, som kombinerer virksomheders og samfundets behov på en hensigtsmæssig måde, der bidrager til at skabe værdi, viden og udvikling i både erhvervslivet og samfundet i øvrigt. Men fremtidens udfordringer løses ikke alene.

Vi skal i Aalborg blive meget bedre til at udnytte de ressourcer, vi har på det digitale område. Vi har internationale eksperter på både AAU og UCN – og ikke mindst en lang række unge, der er vokset op i denne verden og er fyldt med visioner. Det er da tåbeligt ikke at samarbejde på tværs af erhvervsliv og forskning, så vi kan løbe forrest i digitalisering af virksomhederne.

Den anden side af mønten er cyberkriminalitet, der for virksomheder er en hastigt stigende og meget alvorlig trussel, som ikke bare kan koste på driftssiden, men kan lægge en hel virksomhed ned. Særligt her mener vi, at vi har brug for specialiserede kompetencer og viden, som virkelig kan hjælpe erhvervslivet imod den uhåndgribelige og ukendte trussel.

Corona ændrer verden
Coronakrisen er en meget alvorlig opbremsning i et verdenssamfund, der ellers buldrer derudad. Meget tyder på, at perioden bliver længere end først forventet, og store dele af befolkningen vil blive smittet. Men når eksperterne har løst corona-gåden, vender en ny hverdag tilbage, og det ændrer virkeligheden for de danske virksomheder.

Selvom mange virksomheder lige nu kører på pumperne for at få hverdagen til at hænge sammen, er det også nu, der skal fokuseres på udviklingsprojekterne. Vi skal være klar, når fremtiden melder sig med fjernløsninger på alt fra mad og motion til undervisning og serviceydelser. Vi skal opbygge strukturer i virksomheden omkring samarbejde, kundebetjening, mødeafholdelse, ja, måske endda virtuelle kaffepauser. De virksomheder, der kommer styrkede igennem corona-krisen, er dem, der ser det som en mulighed og formår at tilpasse sig den nye verdensorden – uafhængig af branche og produkt.

Udvikling af en virksomheds IT-løsninger er en opgave, der aldrig slutter, og vi kommer over de næste tre år til at investere omkring 10 mio. kroner og 5.000 mandetimer i udvikling af vores systemer. Den nuværende situation har dog sat endnu flere tanker og idéer i gang. Vi kommer til at justere nogle af vores interne procedurer og arbejde videre med at udvikle vores digitale arbejdsprocesser og portalløsninger i langt højere grad end tidligere for at kombinere det fysiske og digitale datarum. Det, der i første omgang skræmte os, har potentiale til at blive en stor styrke, hvis vi evner at opbygge systemer, der gør os uafhængige af fysisk tilstedeværelse.