Port of Aalborg mener: Trivsel på hjemmekontoret er arbejdsgivers ansvar

Af professor og udviklings-/HR-chef i Port of Aalborg Jesper Raakjær:

Coronapandemien har fået verden, som vi kendte den, til at slå kolbøtter, og såvel helt almindelige borgere som virksomheder har gennem det seneste år måttet omstille sig. Igen og igen. Hjemmearbejde er for mange blevet hverdag, og særligt i perioder med højt smittetryk har danskernes indsats fra hjemmekontoret været afgørende for, at vi som samfund har formået at balancere hensynet til folkesundheden og hensynet til at holde hjulene i gang.

Jeg er overbevist om, at hjemmearbejdet vil fortsætte med at spille en større rolle for danskernes arbejdsliv – også efter, at vi forhåbentlig inden længe kan vriste os ud af coronaens jerngreb med hjælp fra vaccineudrulningen. Flere store virksomheder har meldt ud, at de satser mere på hjemmearbejde i fremtiden, og det giver i mit hoved rigtig god mening.

Medarbejderne slipper for transporttid, og meget tyder på, at vi er mere effektive, når vi sidder derhjemme. Samtidig har coronapandemien jo om noget vist os, at de teknologiske rammer er på plads. På rekordtid er vi blevet hundredmetermestre i alt lige fra Teams-møder til webinarer, og pludselig er det nu helt naturligt at tale sammen digitalt med webcam’et tændt.

Samtidig udvikles der løbende IT-programmer, som understøtter det digitale arbejde. Senest har vi i udviklings- og HR-afdelingen på anbefaling af DFDS anskaffet programmet Mural til at understøtte afholdelse af digitale workshops, og programmet anvendes derudover til både strategiimplementering samt på AEGIS-projektet (Læs mere om AEGIS-projektet her).

Men selvom det øgede hjemmearbejde på mange parametre har været en succeshistorie, er der naturligvis også udfordringer. Det gælder alt lige fra nakkespændinger og migræne som følge af dårlige arbejdsstillinger til ensomhed på grund af manglende socialt samvær.

De udfordringer tager vi dybt seriøst hos Port of Aalborg. Som en central del af infrastrukturen – ikke alene den danske, men også den nordatlantiske – har det helt fra samfundsnedlukningens start i marts sidste år været afgørende, at vi fortsat har været i fuld drift. Og det er kun muligt, hvis vores medarbejdere er raske og har det godt både fysisk og mentalt.

Derfor har vi – udover at omlægge arbejdsgangene på havnen med fokus på tilstrækkelig afstand for de medarbejdere, hvor fysisk tilstedeværelse er afgørende for driften – iværksat flere tiltag og indsatser målrettet både de fysiske og de sociale udfordringer, der er forbundet med øget hjemmearbejde, for vores kontorpersonale.

Konkret er vi i fuld gang med at levere hæve-sænke-borde, kontorstole og computerskærme, der matcher setup’et på kontoret, til alle medarbejdere, så de kan sidde ordentligt, mens vi fra årsskiftet har indført daglig virtuel morgengymnastik med vores tilknyttede fysioterapeut.

Vi har også igangsat en såkaldt buddy-ordning i erkendelse af, at vi mangler de gode snakke ved fx kaffeautomaten, selvom vi mødes til virtuelle møder og har daglig kontakt via telefonen. Med buddy-ordningen er alle medarbejdere blevet tilbudt en personlig buddy, som man kan vende hverdagens små og store emner med over en virtuel kop kaffe eller måske en gåtur i naturen – enten med høretelefoner eller sammen, hvis man bor tæt på hinanden. Samtidig har vi givet et tilskud til personaleforeningen, der kan bruges til fx virtuelle arrangementer som vinsmagning.

Vi bliver med andre ord hele tiden bedre til at være sammen på nye måder, og formentlig vil den teknologiske udvikling kun accelerere den tendens i fremtiden. Det betyder ikke, at vi slet ikke skal mødes fysisk, når vi er på den anden side af coronapandemien. Men det betyder, at vi skal vænne os til, at vi ikke ser alle vores kolleger fysisk hver dag, og at det også i fremtiden bliver helt naturligt med fx hybridmøder, hvor nogle er til stede fysisk, mens andre er med digitalt.

Jeg tror, at det bliver helt normalt, at flere medarbejdere vælger at arbejde hjemme flere dage om ugen, og vi er ved at finde modellerne for, hvordan vi får sat det rigtigt op. Her har det seneste år givet os masser af erfaringer at trække på, så vi kan sikre, at det bliver win-win for både medarbejderne og virksomheden.