Port of Aalborg leverer solidt årsregnskab i ekstraordinært år

Landets tredjestørste erhvervshavn har i 2022 formået at tangere omsætningen fra det foregående regnskabsår. Det er sket til trods for, at året bød på afsked med det grønlandske rederi, Royal Arctic Line. Udviklingen viser, at vores forretningsmodel er robust, fastslår bestyrelsesformand.

Port of Aalborg-koncernen er lykkedes med at styre sikkert igennem et ganske særligt år, der blandt andet bød på afslutningen på et næsten 50 års langt samarbejde om Grønlandstrafikken i Aalborg, da det sidste skib fra Royal Arctic Line sejlede fra Aalborg havn den 22. juni.

Konkret leverede Port of Aalborg i 2022 en omsætning på 239,5 mio. kr., hvilket lige nøjagtigt overgår omsætningen fra 2021 på 239,2 mio. kr., mens bundlinjen ramte 66,6 mio. kr. Og den udvikling er tilfredsstillende, mener bestyrelsesformand Lasse Frimand Jensen:

– 2022 var på mange måder et ekstraordinært år både i verden og hos os. Selvom vi selvfølgelig kan mærke det, når et så stort og langvarigt kundeforhold forsvinder, viser regnskabet, at vores forretningsmodel er robust som følge af vores strategiske udvikling over de seneste 10-15 år, hvor vi blandt andet har investeret massivt i vores erhvervspark og multimodale logistikfaciliter, siger Lasse Frimand Jensen.

Også krigen i Ukraine og den efterfølgende udvikling i verdensøkonomien har spillet ind i Port of Aalborgs 2022. De stigende oliepriser har udfordret markedet for olieoplag, hvilket sammen med de faldende containergodsmængder relateret til Grønlandstrafikken har påvirket havnens forretning.

– Til gengæld har vi ikke mærket større udsving på de øvrige godstyper sammenlignet med 2021, og interessen for at etablere sig og udvide sin forretning i vores voksende erhvervspark er fortsat meget høj. Derudover har vi som mange boligejere og virksomheder udnyttet de markante rentestigninger til at konvertere nogle lån og dermed reducere vores gældsforpligtelser, hvilket har påvirket regnskabet i positiv retning, fortæller Kristian Thulesen Dahl, der startede som adm. direktør hos Port of Aalborg i august 2022.

Fortsatte investeringer i erhvervspark

Port of Aalborg ejer 4,2 mio. kvm. erhvervsareal med tilhørende kajanlæg og infrastruktur samt knap 200.000 kvm. kontor- og lagerbygningsareal til udlejning. Og 2022 bød på fortsat udvikling af koncernens erhvervspark på Østhavnen.

I 2022 er der færdiggjort byggeri på 16.000 kvm, ligesom koncernen har erhvervet en industribygning på 10.000 kvm. Port of Aalborg kunne i 2022 desuden indvie en kajforlængelse på hele 100 meter. Og udviklingen fortsætter i 2023:

– Vi forsætter med at videreudvikle vores faciliteter, så vi kan skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet. Der er generelt rigtig god fremdrift i vores nyeste udstykning Ankeret, hvor vi i år færdiggør tre betydelige byggeprojekter på i alt 25.000 kvm., og vi er desuden i dialog med flere virksomheder om mulighederne for at etablere sig hos os, siger Kristian Thulesen Dahl.

I løbet af 2022 etablerede blandt andre Mollerup Mølle, Danske Fragtmænd og Netic nye aktiviteter på Østhavnen.

Ny start for containertrafikken og vækst gennem grøn omstilling

Grønlandsaktiviteternes farvel har skabt mulighed for en ny start for containertrafikken ind og ud af Nordjylland. Port of Aalborg har per 1. januar 2023 overtaget driften af Østhavnens containerterminal, der har faste ugentlige anløb fra Unifeeder. Og koncernen har sat alle sejl ind på at tiltrække flere store containerrederier til Aalborg.

– Efter knap 50 år, hvor containerterminalen først og fremmest har været drevet på Grønlandstransportens præmisser som følge af forsyningspligten, er fokus nu først og fremmest på de nordjyske virksomheder og speditørernes interesser. Vi tror på, at vi sammen med erhvervslivet, gode samarbejdspartnere samt gennem smarte og innovative løsninger og investeringer kan skabe grobund for ny containervækst i Aalborg, siger Kristian Thulesen Dahl.

De innovative løsninger kan blandt andet komme via EU-projektet AEGIS (Advanced Efficient and Green Inter-modal Systems). Port of Aalborg er case i projektet, hvor der specifikt udarbejdes konkrete koncepter for, hvordan der kan skabes en fuldautomatiseret terminal, som kan håndtere både container-, ro/ro- og bulk-transport via nærskibsfart og jernbanenettet, så der flyttes transport væk fra vejnettet.

– AEGIS-projektet er godt eksempel på, at vi ønsker at spille en afgørende rolle som katalysator for grøn omstilling. Vi står foran en tid, hvor den grønne omstilling for alvor skal tage fart, hvis vi skal nå klimamålene, og her har vi som en havn, der i forvejen huser stærke klynger inden for vindsektoren og power-to-x, rigtig meget at bidrage med. Vi tror på, at det potentielt også kan føre til rigtig mange nye jobs og vækst, forklarer Kristian Thulesen Dahl.

Port of Aalborg deltager aktuelt i en række projekter inden for power-to-x og CO2-fangst og underskrev i 2022 en hensigtserklæring med European Energy om etableringen af et nyt power-to-x-anlæg på havnen, der efter planen skal producere op mod 75.000 tons e-metanol om året.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Kristian Thulesen Dahl, CEO, Port of Aalborg A/S, tlf. 99 30 15 00 og ktd@portofaalborg.com
  • Lasse Frimand Jensen, bestyrelsesformand, Port of Aalborg A/S, tlf. 31 99 06 49 og lfj-byraad@aalborg.dk
  • Presseservice: Maja Thordahl Schou, Head of Communications, Port of Aalborg A/S, tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com