Port of Aalborg fastholder forventningerne til millionoverskud i 2020 trods corona

Port of Aalborg er trods et udfordrende forår kommet tilfredsstillende igennem første halvår og fastholder forventningerne om et samlet overskud på 50-55 mio. kroner i 2020.

Selvom første halvdel af 2020 har været præget af uforudsigelighed og nedgang for store dele af det danske erhvervsliv, er der optimisme hos Port of Aalborg.

Fokus på udvikling og investering
– Resultat for første halvår af 2020 er et overskud på 23,2 millioner kroner, og det anser vi som tilfredsstillende. Omsætningen har været på 107,9 millioner kroner, hvilket blot er 0,9 millioner kroner lavere end sidste år, som var et flot rekordår, men fordi det er lykkedes at justere en række omkostningsposter, viser resultatet af den primære drift en stigning på cirka 4,5 millioner kroner i forhold til 2019, siger bestyrelsesformand og borgmester, Thomas Kastrup-Larsen.

Den nuværende uforudsigelige verdenssituation kan friste virksomheder til kun at operere i et kortsigtet perspektiv, men hos Port of Aalborg kigger man fremad.

– Vi har i første halvår af 2020 igangsat investeringer i udvidelse af vores nuværende Multiterminal og ny jernbaneterminal med et større baglandsareal for at imødekomme den stigende efterspørgsel på arealer til oplagring af gods og godstransport på jernbanen. Og der er allerede indgået lejeaftaler på begge arealer, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Derudover er der i 2020 igangsat byggeri af yderligere fire lagerhaller og byggemodning af den nytænkende udstykning, Ankeret, som er en del af Green Hub Denmark. Det første areal på Ankeret er solgt til Aalborg Chokoladen, og i løbet af andet halvår af 2020 forventes yderligere byggeprojekter igangsat.

– Grundet effektiviseringen af driftsomkostningerne og de mange udviklings- og byggeprojekter, som vi allerede nu oplever efterspørgel på, fastholder vi vores forventninger om et positivt samlet resultat før skat på 50-55 millioner kroner i 2020, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Udvikling af en digital tvilling
Det langsigtede fokus på udvikling påvirker også internt i virksomheden, hvor Port of Aalborg netop nu er i gang med udviklingen af en såkaldt digital tvilling, der som begreb dækker over en komplet digitalisering af havnens arbejdsprocesser og fysiske anlæg, så alle forhold er beskrevet via tekniske data og målinger.

– Nu mere end nogensinde før er vi blevet bevidste om, at digitalisering af virksomheder er helt afgørende i fremtiden, og hvis serviceniveau og udvikling skal opretholdes – eksempelvis i tilfælde som coronakrisen – så er den digitale tvilling et nødvendigt værktøj for os. Vi skal være i stand til at flytte fra det fysiske til det digitale domæne på kort tid og uden omkostninger eller tab af effektivitet og udviklingsmuligheder, siger Claus Holstein, adm. direktør hos Port of Aalborg.

Ud over de interne systemer er Port of Aalborg også med i større eksterne projekter omkring generel automatisering af skibstrafik og godshåndtering. Dette omfatter blandt andet et samarbejde med Aalborg Universitet og Center for Logistik og Samarbejde omkring en autonom havnebus. Derudover deltager Port of Aalborg i det store EU-projekt AEGIS, der handler om automatisering og digitalisering af havnedrift og nærskibstrafik.

Socialt og samfundsmæssigt ansvar
Mens Port of Aalborg er kommet tilfredsstillende ud af første halvdel af 2020, er det ikke tilfældet for alle virksomheder i lokalområdet, og hos Port of Aalborg er man bevidst om sit ansvar.

– Vi er én af byens store erhvervsaktører, og det stiller krav til os – til at vi tager socialt og samfundsmæssigt ansvar og bidrager til at fremme den positive udvikling i området, siger Claus Holstein og fortsætter:
– I 2020 har vi arbejdet intenst på at styrke og udvikle vores organiserede indsats på CSR-området, og med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål arbejder vi med CSR som en strategisk ledelsesdisciplin og en ledelsesfilosofi i både drift og udvikling. Formålet er at skabe et bæredygtigt samfund med gunstige beskæftigelsesmuligheder, vækst, partnerskaber, innovation, tryghed og positive levevilkår for alle. Vi tror på, at vejen hertil er samarbejde mellem by, industri, forskning og havn, og derfor er partnerskaber et nøgleord for os.

I 2020 har Port of Aalborg blandt andet indledt et organiseret samarbejde med University College Nordjylland, ligesom der er indgået partnerskaber omkring etableringen af Aalborg University Business School og det nye engelsksprogede nyhedsmedie www.MyAalborg.com.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Thomas Kastrup-Larsen, borgmester, Aalborg Kommune, tlf. 99 31 15 00 og tkl-byraad@aalborg.dk
  • Presseservice: Maja Thordahl Schou, Head of Communications, Port of Aalborg A/S, tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com