Nyt projekt kan åbne for større skibe og højere hastigheder i Limfjorden

Danmarks største indlandshavn, Port of Aalborg, får snart endnu mere præcis viden om, hvor store skibe der kan sejle ind igennem den smalle Limfjord. Et nyt projekt fra den teknologiske rådgivnings- og servicevirksomhed Force Technology skal udvikle matematiske modeller, som kan beregne strømninger omkring skibe meget nøjagtigt og på den måde bidrage med vigtig viden, som på sigt kan bidrage til at tiltrække flere og større kunder til Port of Aalborg.

Hvor store skibe kan egentlig sejle ind i Limfjorden via Hals Barre i øst, og hvor hurtigt kan skibene sejle uden at gå på kompromis med sikkerheden? Det skal et nyt projekt fra den internationale teknologiske rådgivnings- og servicevirksomhed Force Technology være med til at kaste lys over, blandt andet ved hjælp af avancerede beregninger af vandstrømningen mellem skib og havbund.

– Port of Aalborg har et meget nøjagtigt billede af fjordens dybde, som måles flere gange om ugen. I projektet skal vi udvikle matematiske modeller, som blandt andet ved hjælp af disse målinger kan lave meget præcise beregninger af, hvor store skibe der kan komme sikkert i havn. Modellerne tager derudover også højde for andre væsentlige faktorer ved indsejling, fx hvor dybt bestemte skibstyper stikker ved sejlads, og hvor store bølger skibene slæber med sig. Voldsomme bølger kan være risikable for fx nærliggende lystbådehavne, forklarer Ole Lindberg, specialist ved Force Technology, som står bag projektet om indsejling hos Port of Aalborg.

Projektet bygger videre på erfaringer fra et tidligere projekt om sikker og effektiv besejling af danske havne, som Ole Lindberg var projektleder på. Han fortæller, at Port of Aalborg er en rigtig god case at bruge i det nye projekt.

– Port of Aalborg er den indlandshavn i Danmark, som ligger længst inde i en fjord. Den lange indsejling foregår med en vanddybde på godt 10 meter, og det udfordrer de meget store skibe. Den ligner andre havne i verden som fx Antwerpen og Venedig samt Suezkanalen, som har lignende udfordringer, og resultaterne fra dette projekt kan derfor også bruges andre steder i både ind- og udland, siger Ole Lindberg.

Hos Port of Aalborg ser man frem til samarbejdet med Force Technology og ikke mindst resultaterne af projektet.

– Nøjagtig viden om størrelse og hastighed på skibe, som sikkert kan anløbe havnen, er en væsentlig faktor i tiltrækningen af nye kunder. Skibene bliver større og større, men uddybning af sejlrenden vil være forbundet med investering på et stort trecifret millionbeløb, og det kan der ikke laves en business case på. Derfor er det helt afgørende at kende de præcise rammer for både indsejling og kajlægning og dermed reelt øge dybgangen på de skibe, som anløber Port of Aalborg – det kalder vi intelligent uddybning. Som case-havn i dette projekt har vi desuden mulighed for at give vores perspektiv på, hvordan de udviklede modeller bliver både brugervenlige og økonomisk attraktive at anvende, siger Jesper Raakjær, udviklings- og HR-chef hos Port of Aalborg.

Projektet er finansieret af midler fra Undervisnings- og Forskningsstyrelsen under indsatsområdet Maritim grøn omstilling og sikkerhed – virtuelle services. Det er forankret hos Force Technology, der som Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS-institut) har til opgave at sikre en effektiv anvendelse af viden og teknologi i dansk erhvervsliv. Projektperioden løber fra 2021-2024 med løbende evalueringer.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Jesper Raakjær, Group Chief Visionary Officer, Professor, Port of Aalborg A/S, tlf. 29 20 72 02 og jr@portofaalborg.com
  • Presseservice: Maja Thordahl Schou, Head of Communications, Port of Aalborg A/S, tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com