Nyt koncept på Aalborg havn: Servicefaciliteter på abonnement

Port of Aalborg tilbyder fremover virksomhederne på havnen en abonnementsløsning, hvor man frit kan vælge imellem adskillige servicefaciliteter, som var det et tag-selv-bord.

Blandt de mange services er f.eks. kantine og mødelokaler, sundhedsordning, rengøringsordning, affaldssortering, solceller og meget mere. Port of Aalborg har entreret med forskellige leverandører, så selv de mindste virksomheder på havnen kan opnå storkundefordel og dermed mærkbare besparelser.

Helt konkret betyder det, at en hvilken som helst virksomhed på havnen kan kontakte Port of Aalborg og derigennem få etableret en skræddersyet aftale direkte med den leverandør, som Port of Aalborg har indgået aftale med.

– Hos Port of Aalborg er vi, med det brede udvalg af servicefaciliteter, stolte over at kunne bistå vores kunder på havnen med know-how og ekspertviden ud over det sædvanlige. Ud over de økonomiske fordele skaber servicefaciliteterne også grobund for, at den pågældende virksomhed i højere grad kan fokusere på sin kerneoperation, udtaler Mette Schmidt, Teknik- og Bæredygtighedschef hos Port of Aalborg.

Intensiveret fokus på den grønne dagsorden

En af de mange muligheder, man som virksomhed kan vælge at takke ja til, er f.eks. affaldssortering.

Der findes i øjeblikket ikke en standardiseret løsning, men det er derimod op til den enkelte kommune at sætte rammerne for, hvordan borgere og virksomheder skal håndtere sit affald. At reglerne er forskellige fra kommune til kommune gør, at affaldssorteringen kan virke kompleks. Er man f.eks. en mindre virksomhed, tillader nogle kommuner, at man må blande nogle fraktioner sammen af pladshensyn, men det forringer desværre også kvaliteten af fraktionerne. Ved at takke ja til Port of Aalborgs serviceaftale om affaldssortering kan Stena Recycling A/S fylde en lastbil i et meget lille område og dermed spare på CO2-udledningen.

Med den nye abonnementsordning, hvor man f.eks. kan vælge at indgå i samarbejdet om affaldssortering, er Port of Aalborg med til at positionere de omkringliggende virksomheder på havnen i forhold til at entrere i den bæredygtige agenda:

– At vi arbejder sammen om at realisere de grønne ambitioner gør, at vi effektivt kan få søsat de fælles mål om cirkulær økonomi og regeringens visioner om at knække affaldskurven og opnå klimaneutralitet i affaldssektoren inden 2030, slutter Mette Schmidt.

Du kan læse meget mere om de enkelte servicefaciliteter.