Mollerup Mølle opruster med stort lagerbyggeri til udvikling og udlejning på Aalborg havn

Den familiedrevne foderstofvirksomhed, Mollerup Mølle, bygger fire spritnye pakhuse på Aalborg havn for at fremtidssikre forretningen.

Den familiedrevne foderstofvirksomhed fra Mors, Mollerup Mølle, har netop taget første spadestik til fire nye pakhuse på i alt 8.000 kvadratmeter på Aalborg havn.

Mollerup Mølle har mere end 80 år på bagen og har over de senere år udviklet sig til en særdeles markant aktør i Nordjylland med en omsætning på næsten 1,5 mia. kroner og produktion af godt 325.000 tons foder årligt. Men virksomheden er ny på Aalborg havn.

– Havneaktiviteterne er dygtigt flyttet fra midtbyen og ud i øst, hvilket har resulteret i et meget attraktivt industriområde i Aalborg Øst. Vi har kunnet se en voldsom vækst generelt i det nordjyske over de senere år, og den udvikling ønsker vi at udbygge yderligere, siger Søren Rathcke, bestyrelsesformand, Mollerup Mølle, og fortsætter:

– Ud over at være et erhvervsområde i vækst, er Aalborg havn også Nordjyllands trafikale knudepunkt, og her får vi direkte adgang til effektiv infrastruktur med skib, jernbane og landevej, hvilket er helt afgørende for vores forretning. Det giver os meget større fleksibilitet og øger vores konkurrencekraft i et større geografisk område, der rækker ud over Danmarks grænser.

Optimeringen af logistikmulighederne handler også om at styrke fundamentet og være på forkant med udviklingen.

– Det er et vigtigt skridt i at ruste vores virksomhed til fremtiden. Ud over at vi agerer i et stærkt landbrugsområde med mange driftige landbrugsbedrifter, er der også langsigtede perspektiver i det, fordi der på Aalborg havn er den rette viden og de rette rammer til både forretningsmæssig og fysisk vækst for os som virksomhed, siger Søren Rathcke.

De fire pakhuse er ikke kun tiltænkt Mollerup Mølle selv, men også udlejning til andre virksomheder, som kan leje enten et halvt eller et helt pakhus afhængig af behovet for lagerkapacitet.

Ét af de afgørende elementer i byggeriet er rammerne for godshåndtering. Pakhusene er derfor placeret tæt ved kajen med tilstrækkelig vanddybde til at kunne tage imod skibe med mere end 30.000 tons gods, og samtidig er multiterminalen, jernbaneterminalen og brovægten lige ved hånden.

Port of Aalborg ser ligeledes store perspektiver i Mollerup Mølles byggeri:

– Det er en kærkommen udvidelse af faciliteterne på Aalborg havn, at Mollerup Mølle bygger nye pakhuse og derved bidrager til at imødekomme den stigende efterspørgsel på lagerkapacitet. Det styrker både Mollerup Mølles og andre virksomheders fremtidsmuligheder. Samarbejde er en vigtig del af Port of Aalborgs koncept, og det passer derfor perfekt ind i vores strategi, når nye aktører kommer ind og bidrager til at løse en udfordring, som kommer flere virksomheder til gode, siger Michael Rosenkilde Lind.

De fire pakhuse forventes klar til ibrugtagning løbende i 2022 startende fra andet kvartal.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Søren Rathcke, bestyrelsesformand, Mollerup Mølle, tlf. 40 18 95 22 og sr@mollerup.dk
  • Michael Rosenkilde Lind, Senior Commercial Manager, Port of Aalborg, tlf. 29 20 72 11 og mrl@portofaalborg.com
  • Presseservice: Maja Thordahl Schou, Head of Communications, Port of Aalborg A/S, tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com