Miljø++-samarbejdet fortsætter

Siden 2016 har en række aktører arbejdet målrettet på at skabe bæredygtige løsninger og forretningsmodeller for virksomheder i Aalborg Øst. Projektet, der er iværksat af Port of Aalborg og Aalborg Universitet, går under navnet Miljø++, og første fase i samarbejdet afrundes i slutningen af 2020. Som håbet tyder alt dog på, at det vellykkede samarbejde fortsætter.e af aktører i de processer, vi står i, og med hendes viden kan hun udfordre vores måde at gøre tingene på, lyder det afsluttende fra Mette Schmidt.

I 2016 tog Port of Aalborg og Aalborg Universitet initiativ til samarbejdsprojektet Miljø++. Med i projektet er blandt andre Aalborg Universitet, Aalborg Kommune, Aalborg Forsyning og ErhvervsNetværk 9220, og efter den oprindelige plan skulle første fase af samarbejdet afsluttes i slutningen af 2020. Med brugbare resultater og en stærk opbakning fra de involverede aktører står samarbejdet nu stærkt til den næste fase:

– Port of Aalborg startede i sin tid Miljø++-projektet med det formål at udvikle bæredygtige løsninger, som kunne bidrage til udviklingen af attraktive arbejdspladser og erhvervsområder i lokalområdet. Ønsket var – og er fortsat – at optimere virksomhedernes ressourceflow af eksempelvis varme, el, køling og ikke mindst affaldshåndtering, og den ambition har der vist sig at være et stort potentiale i, siger Teknik- og Miljøchef hos Port of Aalborg, Mette Schmidt, og Udviklingschef, Jesper Raakjær tilføjer:

– Derfor er vi nu i gang med at se på, i hvilken konstellation vi skal fortsætte med samarbejdet. Der er stor opbakning fra mange af de bærende samarbejdspartnere, og Miljø++-tilgangen er en forudsætning for at få skabt en platform til at understøtte den grønne omstilling i havnens bagland og 9220-området, men også generelt i Aalborg og Nordjylland. Vi er derfor super motiverede for, at Miljø++-projektet fortsættes og fortsætter med at skabe resultater og nye synergier og indsigter, tilføjer han.

Samtidig peger han på, at mange af initiativerne i Miljø++ også har potentiale til at kunne udbredes til andre erhvervsområder i Aalborg og resten af regionen.

Unik platform og overblik
Aalborg Universitet fungerer som den primære udviklende enhed i samarbejdet og ifølge Ivar Lyhne, der er lektor på Institut for Planlægning på Aalborg Universitet og en del af projektet, ser de ligeledes et stort potentiale i at forbedre og udvikle tilgange til miljøvenlige løsninger. Det giver fordele for både lokale virksomheder, men også for samarbejdspartnerne i Miljø++:

– For samarbejdspartnerne handler det primært om at etablere en platform eller et testområde, hvor vi kan udvikle de løsninger, der er nødvendige for at skabe en mere bæredygtig udvikling hos virksomhederne og for samfundet som helhed. Flere af samarbejdspartnerne laver allerede projekter hver for sig, men der er stor fornuft i at koordinere og samarbejde om de processer og systemer, der skal til for at lave bæredygtige løsninger, og som ofte går på tværs af sektorer, siger han og tilføjer:

– Den slags arbejde kræver engagement og tillid fra mange aktører, og her har Miljø++ vist sig at være en fantastisk platform. Fra forskningen ser vi Miljø++ som en unik mulighed for at skabe innovative løsninger, der på den ene side kan forbedre virksomhedernes miljøperformance og forretningsudvikling, og på den anden side kan udvikle de samfundsmæssige systemer til at understøtte mere bæredygtige erhvervsområder.

Nuanceret indblik
Ifølge Ivar Lyhne handler samarbejdet ikke kun om at se på de relevante virksomheder og deres potentialer for bæredygtige løsninger. Det handler også om at indtænke de mange øvrige interessenter, som udviklingsarbejdet afhænger af:

– For at kunne komme i mål med nye innovative løsninger er det vigtigt at se på, hvilke myndigheder og andre interessenter, initiativerne afhænger af. Eksempelvis har samarbejdet i Miljø++ vist, at kommunen som myndighed med fordel kan spille en aktiv rolle og være opsøgende part, når det gælder virksomhedernes udvikling på bæredygtighedsområdet, siger han og uddyber:

– Vi hører fra nogle virksomheder, at deres gode idéer til grøn forretningsudvikling går i stå, fordi sagsbehandlingen tager for lang tid. I de tilfælde vil vi i Miljø++ gerne skabe et nuanceret billede af, hvad årsagerne kan være, så processen kan forbedres. En effektiv proces kræver også, at virksomheden sætter sig ind i, hvad der skal til, for at myndighederne kan foretage en hurtig sagsbehandling – og her har mange virksomheder formentlig mulighed for at forbedre sig.

Ph.D-afhandling om Miljø++
Miljø++ har med sin unikke platform givet anledning til et ph.d.-projekt, som primært fokuserer på cirkulær økonomi og industrielle symbioser. Her har ph.d.-studerende fra Institut for Planlægning på Aalborg Universitet Lucia Mortensen set nærmere på, hvad der skal til, for at industrielle samarbejder kan opstå og gennemføres med henblik på grøn omstilling:

– Samarbejdet mellem Aalborg Universitet og Port of Aalborg har fungeret rigtig godt under min erhvervs-ph.d., og selve Miljø++-projektet har givet mig rig mulighed for at undersøge, hvad der skal til for at kunne nå i mål med miljøvenlige tiltag som industrielle symbioser mellem virksomheder, siger hun og fortsætter:

– En af de mest gennemgående konklusioner i mit arbejde er, at processerne tager tid og kræver vedholdenhed. Industrielle symbioser mellem virksomheder er en langtidsinvestering og kræver inddragelse af rigtig mange aktører – offentlige såvel som private. Så hvis man gerne vil bidrage til grøn omstilling og cirkulær økonomi gennem symbiotiske forretningsmodeller, så kræver det en intentionel og proaktiv indsats, som skal faciliteres. Facilitering kræver de rette kompetencer inden for feltet, og her er Port of Aalborg godt på vej – og har måske også været lidt forud for sin tid – med Miljø++. Men Port of Aalborg kan ikke gøre det alene. Der er brug for, at det gode samarbejde mellem de forskellige samarbejdspartnere i Miljø++ fortsætter, og at alle parter fremadrettet yder en proaktiv indsats, lyder det afsluttende fra Lucia Mortensen.

Det forventes, at den nye konstellation for det videre arbejde i Miljø++ vil blive fastlagt, inden første etape afrundes i 2020. Et af formålene med det fremtidige arbejde vil – foruden bæredygtig forretningsudvikling – også være at påvirke politiske processer og afgiftsbarrierer, så initiativerne kan forløbe så let som muligt.