Første del af den nye jernbaneterminal tages i brug

Port of Aalborg er i fuld gang med en større udvidelse af havnens jernbane-setup i form af 43.000 kvadratmeter ny jernbaneterminal på Østhavnen. Første etape af udvidelsen er nu færdig og klar til brug.

I foråret igangsatte Port of Aalborg en massiv udvidelse af havnens jernbaneinfrastruktur med en ny terminal på den sydøstlige del af Østhavnen i Aalborg Øst, og her få måneder efter er første etape af det nye terminalområde nu klar til at blive taget i brug.

Første etape af udvidelsen indebærer et nyt 4.200 kvadratmeter stort terminalområde med 190 meter rillespor samt et belagt areal på 12.500 kvadratmeter. Dermed bliver Port of Aalborgs jernbaneinfrastruktur forbedret betragteligt, ligesom man får endnu bedre vilkår for at tilbyde virksomheder leje og etablering på attraktive arealer på havnen:

– Med første del af udvidelsen færdiggjort frigiver Port of Aalborg nu mere plads til, at virksomheder kan leje sig ind på arealer helt tæt på godsbanenettet, hvorfra de har direkte adgang til 4.000 jernbanehubs i hele Europa, fortæller commercial manager hos Port of Aalborg Logistics, Rasmus Munk Kolind.

Etableringen af det nye terminalområde er et led i Port of Aalborgs ambitioner om at gøre transport af gods via jernbane til et endnu mere attraktivt tilbud til de nordjyske virksomheder, der i stigende grad inddrager transportformen i deres transportmiks. Efterspørgsel på fragt af gods via jernbane er støt stigende, hvilket blandt andet sidste år kom til udtryk ved mere end en fordobling af antallet af enkeltvogne fra Aalborg havn.

– Hos Port of Aalborg forventer vi, at godsbanetransporten kun kommer til at spille en stadig større rolle i fremtiden. Flere og flere virksomheder anser godsbanetransporten som en konkurrencedygtig logistikløsning på lige fod med vejtransport, og derfor glæder vi os over, at vi nu har udvidet vores kapacitet yderligere, så vi kan være på forkant med den stigende efterspørgsel, slutter Rasmus Munk Kolind.

Arbejdet med anden del af den nye godsbaneterminal er i fuld gang og ventes klar til ibrugtagelse i løbet af fjerde kvartal i år. Anden etape indebærer en forlængelse af sporet til 430 meter og dermed en forøgelse af terminalområdet med 4.900 kvadratmeter. Derudover bliver der et areal på yderligere 21.200 kvadratmeter, hvor det bliver muligt at placere en eller flere virksomheder helt tæt på jernbanesporet.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Rasmus Munk Kolind, Commercial Manager, Port of Aalborg Logistics A/S, tlf. 99 30 15 06/29 20 72 06 og rmk@portofaalborg.com
  • Presseservice: Maja Thordahl Schou, Head of Communications, Port of Aalborg A/S, tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com