Fase to i sikkerhedskampagnen ”Jeg har udstyret i orden!” sættes i gang

Port of Aalborg lancerede i januar 2020 første del af arbejdsmiljøkampagnen ”Jeg har udstyret i orden!”, som sætter fokus på brugen af værnemidler på Aalborg havn. Nu indledes fase to, hvor havnens øvrige brugere inddrages.

Port of Aalborg opererer dagligt med en omfattende arbejdsmiljøpolitik ”Vision Zero. Safety First”, og selvom indsatsen er stor, er målet enkelt: en havn uden arbejdsskader, hvor viden om sikkerhed flyder frit mellem mennesker, systemer og netværk.

– Safety First er en hjertesag, men også en tommelfingerregel: Vi indtænker sikkerheden i alt, vi laver, og vi stræber efter det bedste, men er forberedte på det værste. Vi synliggør, at sikkerheden er topprioritet og altid på dagsordenen, siger fagansvarlig koncernjurist og arbejdsmiljøleder hos Port of Aalborg, Tais Kløgtner.

Omdrejningspunktet for arbejdsmiljøpolitikken er samarbejde mellem alle havnens aktører omkring afdækning af potentielle risici og dermed mulighed for at undgå dem. Port of Aalborg går forrest, men forventer opbakning fra havnens øvrige brugere i følge Tais Kløgtner.

– Udstyret er den mest synlige del af vores sikkerhedsadfærd. Vi tror på, at når havnens brugere ser Port of Aalborgs medarbejderes adfærd, og når de mærker, at vi stræber efter en bedre fremtid, så vil de hjælpe os med at realisere vores visioner. Hvorfor? Fordi arbejdsmiljøet sætter dybe spor hos os alle og former vores liv, vores havn, vores samfund og vores verden, og fordi den menneskelige magt til at gøre en forskel på arbejdsmiljøområdet er ufatteligt stor.

I første del af kampagnen har Port of Aalborg opsat plakater og plastfigurer rundt omkring på havnen for at minde brugerne om at huske værnemidler. Nu udrulles anden bølge i kampagnen, hvor havnens brugere opfordres til aktiv deltagelse i kampagnen ved at bruge de forhåndenværende materialer internt i den enkelte virksomhed:

– Vi trænger ind i arbejdslokalerne og kaffestuerne med vores budskab og bliver nærværende, hvor arbejdet planlægges – først i vores egne bygninger og derefter hos havnens øvrige brugere, afslutter Tais Kløgtner.

Brugere af havnen, som er interesserede i at aftage plakater til indendørsfaciliteter eller plastfigurer til udendørs brug, er velkomne til at kontakte fagansvarlig koncernjurist og havnens arbejdsmiljøleder Tais Kløgtner på 29 20 72 12 eller tak@portofaalborg.com.