Blue World Technologies opgraderer produktionsfaciliteter i Østhavnen for at imødekomme voksende efterspørgsel

Methanolbrændselscelleudvikleren og -producenten Blue World Technologies har overtaget en produktionsbygning på 8.500 m2 i Østhavnen, der har kapaciteten til at kommercialisere Blue World Technologies’ methanol-brændselscelleteknologi.

Lige siden Blue World Technologies så dagens lys i 2018, har målet været at kommercialisere methanol-brændselscelleteknologien gennem storskalaproduktion og derved tilbyde et grønt alternativ til forbrændingsmotorer og generatorer til industrier rundt om i verden. Derfor har virksomheden været på jagt efter de rigtige produktionsfaciliteter. Flere muligheder har været i spil, og med et fordelagtigt tilbud om at overtage en produktionsbygning på 8.500 m2 på Langerak 15A i Østhavnen, er den sidste brik i puslespillet faldet på plads.

– Nogle gange opstår der muligheder, man ikke kan lade passere, og dette var en af dem. Vi er meget glade for, at vi nu har fundet den rette placering til at opføre den – så vidt vi ved – største methanol-brændselscellefabrik i verden, siger administrerende direktør og medstifter, Anders Korsgaard.

– Denne placering giver ikke kun plads til at opskalere vores produktion af brændselscellekomponenter til at matche markedets efterspørgsel, især inden for den tunge transportsektor, men den dækker også behovet til alle vores projektaktiviteter.

I slutningen af 2020, da Blue World Technologies annoncerede, at de havde lukket en vellykket investeringsrunde, blev det også meddelt, at virksomheden stod til at overtage en produktionsbygning hos Port of Aalborg. Dette var en nybygget bygning på 2.000 m2, der ville fungere som et springbræt, med muligheden for at etablere en produktion med en årlig kapacitet på op til 5.000 brændselscelleenheder. Med en voksende ordrebog vidste Blue World Technologies, at der ville være behov for mere plads inden for en kort tidsramme, så da et tilbud om at overtage en bygning, der var fire gange større kom i sidste øjeblik, blev en lejeaftale hurtigt indgået.

Opgraderingen til en produktionsbygning på 8.500 m2 er en omkostningseffektiv løsning, da den ikke kun opfylder Blue World Technologies’ krav til den første serieproduktion, men også til den yderligere opskalering, der er planlagt i de kommende år – alt sammen på ét sted. Bygningen blev overtaget den 1. februar 2021, og produktionsudstyr til kernekomponenterne i brændselscellerne, såsom membran og elektrode til MEA (membranelektrodesamling), vil blive installeret i løbet af første halvdel af 2021.

Voksende efterspørgsel på grønne alternativer
Årsagen til Blue World Technologies’ behov for en stor produktionsbygning med plads til opskalering ligger i virksomhedens store ordrebog, der indeholder ordrer for et betydeligt trecifret millionbeløb i danske kroner. Globalt øges fokus på alternative energiteknologier enormt, og dette skift mod en mere bæredygtig fremtid har en positiv indvirkning på virksomheden i forhold til interesse fra kunder overalt i verden inden for forskellige brancher.

Produktionen vil i første omgang have en kapacitet på op til 5.000 brændselscelleenheder om året, og den indledende produktion i den nye produktionsbygning er planlagt til at starte i midten af 2021 som en præ-serieproduktion. Derfra forventes Blue World Technologies at fortsætte med at opskalere produktionen med det mål at opnå en fuldskala kommerciel produktionskapacitet på 50.000 brændselscellenheder om året inden for de næste tre år.

Grønne danske jobs
Med storskala-produktion af højtemperatur PEM brændselsceller på fabrikken i Aalborg vil Blue World Technologies kommercialisere en af de teknologier, der i Danmark er blevet forsket i gennem de seneste to årtier. Dette skridt mod en kommercialisering vil både skabe dansk produktion, danske grønne jobs samt grøn dansk eksport.

– Det har stor betydning for os at kunne støtte op om og hjælpe virksomheder, som både vil bidrage til den grønne omstilling og samtidig skabe grønne jobs og eksport for Danmark. Derfor har vi haft et tæt samarbejde med Blue World Technologies gennem længere tid, og vi er glade for, at vi i erhvervsparken Port of Aalborg har fundet en løsning, der matcher deres voksende behov, siger Jeppe Faber, Commercial Manager, Real Estate, ved Port of Aalborg.

Blue World Technologies’ methanol brændselsceller ligger i anvendelsendelen af Power-to-X-værdikæden og bidrager til at løse nogle af de udfordringer i den grønne omstilling, som direkte elektrificering og batterier ikke kan løse alene. Methanol brændselscellerne har en ren og miljøvenlig drift, hvor udledninger af skadelige partikler som NOx og SOx elimineres. Desuden kan driften af methanol brændselsceller enten være CO2-neutral eller have en betydelig reduceret CO2-udledning afhængigt af brændstoffets oprindelse, hvilket bidrager til bekæmpelsen af alvorlig luftforurening og klimaforandringer.

For yderligere informationer kontakt:
Anne Kvist, Head of PR og Kommunikation, Blue World Technologies, +45 31 60 16 71 eller akv@blue.world