Ansøg om adgangskort

Har du behov for adgang til de ISPS-sikrede områder i en længere periode, skal du have et adgangskort. Se retningslinjer og informationer herunder.

Har du spørgsmål, så kontakt Port of Aalborgs Trafikkontor på tlf. 99 30 15 20.

 

De ISPS-sikrede områder er tydeligt markeret med skilte ved alle porte og indgange. Adgang til områderne er begrænset til godkendte personer med et legitimt ærinde, og vi udfører løbende kontrol af adgangskort og gods.

Hvem kan få adgangskort? 

Adgangskort til de ISPS-sikrede områder udstedes kun til nedenstående:

 • Virksomheder placeret på havneområderne
 • Medarbejdere, der kommer på havneområderne
 • Vognmænd, der kommer på havneområderne
 • Personer med behov for arbejdsmæssig adgang til havneområderne


Adgangskort udstedes af Port of Aalborg eller af virksomheder, som er godkendt af Port of Aalborg til at udføre dette. Virksomheden skal kontakte Port of Aalborg på tlf. 99 30 15 20 for at få vedkommende oprettet i vores adgangssystem. Port of Aalborgs personale på Trafikkontoret vil i samarbejde med virksomheden hurtigt skitsere den enkeltes adgangsbehov og sikre, at denne får en retvisende sikkerhedsprofil og adgang til de rette områder.

Regler for brug af adgangskortet på ISPS-områderne

 • Du skal altid have dit adgangskort på dig
 • Du skal altid registrere dit besøg. Er I flere personer sammen, skal alle registrere deres besøg
 • Adgang gives ved at placere dit kort på kortlæseren ved den relevante indgang
 • Du må ikke køre ind i anlægget ved at følge nogen, der kører foran dig, uden at registrere din tilstedeværelse
 • Ved portene er det vigtigt at vente på grønt lys, før du bevæger dig ind med eller uden køretøj
 • Du må kun bruge dit adgangskort og adgangskode i forbindelse med arbejdsrelaterede opgaver
 • Dit adgangskort og adgangskode er strengt personligt og må kun bruges af dig
 • Hvis du mister dit adgangskort, skal du straks anmelde dette til Port of Aalborgs Trafikkontor
 • Når du færdes på havneområderne uden for ISPS-sikringen, er adgangskort og registrering ikke nødvendig


Følg altid sikkerhedskravene på ISPS-områderne

 • Bær altid godkendt sikkerhedsvest eller andet godkendt sikkerhedstøj
 • Brug sikkerhedssko, når du er i nærheden af kajen eller ved Olieterminalen
 • Bær sikkerhedshjelm, når du arbejder i højden eller bevæger dig rundt i kraner og ved Olieterminalen
 • Du må ikke være til stede på Port of Aalborgs ISPS-områder, hvis du har indtaget alkohol eller stoffer

Kontakt os og hør mere

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.