Årsregnskab 2019: Det bedste driftsresultat nogensinde

For fjerde år i træk præsenterer Port of Aalborg en stigning i både omsætning og resultat. Den ordinære drift har i 2019 leveret det bedste resultat nogensinde, og derudover har salg af arealer og driftsmidler haft stor indflydelse på det samlede resultat.

Ved Port of Aalborgs netop overståede bestyrelsesmøde har bestyrelsen godkendt årsregnskabet for 2019, der blev endnu et godt år med rekord på både omsætning og resultat. Omsætningen sætter rekord med 215 mio. kroner, mens det samlede resultat på 140 mio. kroner før skat medfører en betydelig skatteindbetaling fra Port of Aalborg på 7,8 mio. kroner.

– Både omsætning og resultat har overrasket os positivt, og især væksten i den ordinære drift overstiger vores forventninger. Det hører dog med til forståelsen af det samlede resultat, at salg af arealer, ejendomme og driftsmidler i løbet af året har haft stor indflydelse herpå, siger borgmester og bestyrelsesformand i Port of Aalborg, Thomas Kastrup-Larsen.

Erhvervsparken fortsætter massiv vækst

Den samlede godsmængde steg i 2019 til over 3 mio. tons. Udover generelt større skibe og stigende containerflow i Aalborg har særligt jernbanen har haft positiv indflydelse på dette.

– 2019 satte rekord med næsten 35.000 tons gods på jernbanen, hvilket svarer til en reduktion af belastningen på vejnettet med knap 3.000 lastbiler. Vi afsluttede 2019 med at øge fra to til tre ugentlige afgange, og i løbet af 2020 forventer vi at udvide køreplanen med endnu en ugentlig afgang til og fra Østhavnen, siger adm. direktør hos Port of Aalborg, Claus Holstein, og fortsætter.

– Den stigende godsmængde mærker vi på ejendomsaktiviteterne, hvor blandt andet lagerkapaciteten nærmer sig 100 % udnyttelse. Derfor er yderligere 6.000 kvm. lagerhaller sendt i udbud til byggeri i 2020.

Ud over lagerkapacitet er også produktions- og kontorfaciliteter en mangelvare i Aalborg-området, men mens der i mange erhvervsområder mangler plads, har Port of Aalborg mere end rigeligt plads til nybyggerier med de store, åbne vidder ved Østhavnen.

– Vi ændrer i stigende grad fokus fra vand til land og udvikling af erhvervsområdet omkring os, hvor størstedelen af vores aktiviteter ligger i dag. Erhvervsområdet i Aalborg Øst er af kommunen udpeget til Aalborgs fremtidige erhvervsudviklings- og vækstzone, og vi mærker i høj grad den stigende interesse fra virksomheder for at flytte deres aktiviteter ud til os, fortæller Claus Holstein.

De senere år er et tocifret antal virksomheder flyttet ind i Port of Aalborgs erhvervspark i Aalborg Øst. I 2019 blev der udlejet og solgt yderligere 150.000 kvm. arealer – ud over det eksisterende – og indtil videre tegner det til, at væksten fortsætter i 2020.

Fælles satsning på Green Hub Denmark

Frasalg – af driftsmidler, ejendom og arealer – har været et nøgleord i 2019. Blandt andet er ca. 1 mio. m2 af arealet ved Nordjyllandsværket i 2019 blevet solgt til Aalborg Forsyning som et led i visionen om at gøre Aalborg til Danmarks grønne testområde under navnet Green Hub Denmark.

– Vi har engageret os i projektet, da vi ser et meget stort potentiale i fortsat at skubbe Aalborg helt i front på den bæredygtige dagsorden og ikke mindst at tiltrække endnu flere grønne virksomheder og jobs til byen. Derfor har det været et naturligt skridt for os at afhænde vores arealer ved Nordjyllandsværket som et led i den strategiske udviklingsplan, der er interessant i både lokalt og globalt perspektiv, siger Claus Holstein og fortsætter:

– Netop bæredygtighed og grøn omstilling er et vitalt omdrejningspunkt for Port of Aalborg. Vi bruger enorme ressourcer på ikke bare at optimere vores egen virksomhed, men også skabe de rette forhold for vores kunder – både via grønnere energi og forretningsmodeller for den enkelte virksomhed, men også ved at skabe symbioser og grønne samarbejder virksomhederne imellem.

Milliardinvesteringer på vej

Det positive 2019-resultat er et stærkt bidrag til Port of Aalborgs planer om at investere samlet set 2 mia. kroner i erhvervsparken i Aalborg Øst over de næste 10 år – 200 mio. kroner årligt.

– Vi vil skabe rammer, der kan understøtte virksomheders drift og vækst – herunder infrastruktur, moderne lager- og produktionsfaciliteter og andre logistikmuligheder som eksempelvis jernbanen, der netop bliver ét af vores store indsatsområder i 2020, siger Claus Holstein.

Senest har Port of Aalborg investeret i en ny testhal til test af vindmøllevinger til virksomheden BLAEST samt opførelsen af en ny fabriksbygning til methanolbrændselscelle-producenten Blue World Technologies. Endvidere er Port of Aalborg netop nu i færd med at realisere en nytænkende udstykning med fokus på virksomhedssymbioser, samarbejde og frit ressourceflow, hvor blandt andet Blue World Technologies får adresse.

Den målrettede satsning på investeringer er en del af Port of Aalborgs 10-årsstrategi, der blandt andet sigter efter en fordobling af omsætningen fra 200 til 400 mio. kroner, tiltrækning af 10-15 store virksomheder og skabelse af 5.000 nye jobs i Aalborg Kommune. En betydelig vækst, der primært skal findes på det internationale marked.

– Vores formål er at skabe værdi for hele Aalborg, og det gør vi ikke ved at flytte virksomheder internt i kommunen. Vi tror på, at øget internationalisering bliver nøglen til at realisere vores ambitiøse målsætninger og fremme vækst i hele kommunen. I forlængelse heraf har det også været helt naturligt for os at skifte navn til Port of Aalborg, siger Thomas Kastrup-Larsen.

– Internationale virksomheder skal komme til Port of Aalborg, fordi vi er en port eller en gate ind i et internationalt havneområde med meget store udviklingsplaner. Et erhvervsområde med multimodale logistikmuligheder, en global førerposition inden for bæredygtighed og et af verdens bedste tekniske universiteter i baghaven. En mulighedsmaskine, der kan udvikle allerede gode virksomheder til fantastiske virksomheder. Netop derfor betegner vi vores vision ”gate to great”.

Port of Aalborgs forventninger til 2020 lyder på et overskud i omegnen af 50-60 mio. kroner – minus effekterne af COVID-19-situationen, som vi endnu ikke har overblik over konsekvenserne af.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Thomas Kastrup-Larsen, borgmester, Aalborg Kommune, tlf. 99 31 15 00 og tkl-byraad@aalborg.dk
Presseservice: Maja Thordahl Schou, Head of Communications, Port of Aalborg A/S, tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com