Årsregnskab 2018

2018 blev et godt år for Aalborg Havn. Med en – i denne sammenhæng – beskeden balancesum på knap 1,4 mia. kr. er det lykkedes havnen at skabe en omsætning på 200 mio. kr. og et samlet resultat på mere end 58 mio. kr. Årsregnskabet viser også en skat af årets resultat på 7,5 mio. kr. Dermed fortsætter Aalborg Havn den positive udvikling.

– Vi havde budgetteret med et overskud på 32-42 mio. kr. i 2018, så vi er rigtig godt tilfredse. At overskuddet bliver højere end forventet, skyldes især ejendomsrelaterede aktiviteter og engangsindtægter i løbet af året, siger borgmester og bestyrelsesformand, Thomas Kastrup-Larsen.

 

Overraskende godsudsving
Budgetforudsigelserne for den samlede godsmængde og omsætning i 2018 lå tæt opad de foregående år. Denne disponering viste sig at være meget præcis i det netop godkendte regnskab for 2018, der kunne præsentere en omsætning 200 mio. kr. og en samlet godsmængde på knap 3 mio. tons. Ligesom de foregående år er antallet af skibsanløb faldet en smule fra 1.101 til 1.005, hvilket hænger sammen med, at skibene bliver større og derfor fragter mere gods på én gang. Det bekræftes af, at den samlede godsmængde forbliver på samme niveau som tidligere.

– Ved første øjekast er 2018 forløbet, præcis som vi havde forventet, men går vi i detaljer, har året budt på usædvanlige svingninger og overraskelser på flere fronter. Nogle godssegmenter har udviklet sig anderledes end forventet, og det har gjort, at vi halvvejs inde i året ikke kunne sige med sikkerhed, hvor vi ville ende, siger adm. direktør, Claus Holstein.

Den varmeste sommer i mange år påvirkede i høj grad import og eksport af korn og foderstoffer negativt, men til gengæld var der fremgang på andre tørbulk-områder. Også godssegmentet for flydende produkter har været i nedgang med stigende import, men dalende eksport grundet lav aktivitet på markedet.

Sidste års højdespringer, jernbanegodset, har ligeledes været udfordret. En otte uger lang totallukning af sporet mellem Hobro og Langå truede med at spænde ben for det vækstende alternativ til landevejen, men på trods heraf har der i 2018 været 117 anløb i Aalborg. Det svarer til, at jernbanen har reduceret belastningen på vejnettet med en mængde gods, der svarer til omtrent 2.600 lastbiler.

Et stort byggeår
At overskuddet i 2018 alligevel ligger langt over det forventede, skyldes især, at ejendomssektoren hos Aalborg Havn har budt på stigende aktivitet. Denne udvikling falder godt i tråd med tendensen i markedet. I 2018 har de aalborgensiske ejendomsmæglere råbt vagt i gevær på grund af den massive mangel på produktions- og lagerfaciliteter, og Aalborg Havn har tydeligt kunnet mærke efterspørgslen.

– Det forgangne år har budt på stor byggeaktivitet på Aalborg havn. Blandt andet har vi bygget 4 x 2.000 kvm. pakhuse. Og de var nærmest revet væk, inden de var færdigbygget, fortæller Thomas Kastrup-Larsen.

Tilbage i august 2018 gik han sammen med Steen Royberg, partner i Nordicals Erhvervsmæglere i Aalborg, ud med en opfordring til nordjyske investorer og entreprenører om at investere i nybyggeri af erhvervsejendomme frem for privatboliger. Aalborg Havn er selv klar til at tage sin del af ansvaret og forventer i 2019 at bruge 150-200 mio. kr. til investeringer – blandt andet ifm. de omkringliggende arealer.

– I 2018 har vi indgået aftaler med en håndfuld nye virksomheder, der flytter ud på havnen for at få mere plads. Andre virksomheder, der allerede er på havnen, udvider deres forretning både fysisk og organisatorisk. Vi har stort set ikke flere eksisterende ejendomme at gøre godt med pt., men heldigvis har vi – modsat mange andre havne og erhvervsområder – pladsen til at udvide, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Blandt de virksomheder, der har valgt at fortsætte væksten på Aalborg havn er eksempelvis Blue World Technologies, SDK Shipping, Munck Gruppen, Jørgen Rasmussen Gruppen, Maskinfabrikken Fuglsang, Kærsholm Diamantboring, DHL Global Forwarding og Rolls-Royce Marine.

Fra klassisk havn til indlandshavn
Aalborg Øst er et erhvervsområde i eksplosiv vækst, og Claus Holstein er overbevist om, at den accelererende vækst i ejendomsaktiviteterne hos Aalborg Havn ikke bare skyldes et godt år:

– Produktionsvirksomheder med behov for masser af plads og kombinerede logistikløsninger bliver mere og mere trængte. Havnens placering ved Limfjorden med åbne arealer omkring sig og kort vej til både by og motorvej gør beliggenheden attraktiv for den type virksomheder.

Denne udvikling har Aalborg Havn taget konsekvensen af og arbejder nu med en fremtidsplan, hvor ”indlandshavn” er et nøgleord.

– Vi har i de senere år været i gang med en transformation fra klassisk havn til multimodal indlandshavn, der både kigger fremad mod søen og tilbage i baglandet. Vi er endnu blot i opstartsfasen, men i 2018 har denne transformationsproces fået sit gennembrud, afslutter Claus Holstein.

Aalborg Havns forventninger til 2019 lyder på et overskud i omegnen af 35-45 mio. kr.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Thomas Kastrup-Larsen, borgmester, Aalborg Kommune, 9931 1500 eller tkl-byraad@aalborg.dk
  • Presseservice: Maja Thordahl Schou, Head of Communications, Port of Aalborg A/S, tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com