Aarsleff Rail lejer stort areal på Aalborg havn i forbindelse med nordjyske jernbaneprojekter

Jernbaneentreprenøren Aarsleff Rail har flere store projekter i Nordjylland, og i den forbindelse har man netop indgået en aftale med Port of Aalborg om et 11.000 kvadratmeter stort areal på Østhavnens multiterminal til opbevaring af jernbaneskærver og friktionsjord samt til bearbejdning af genbrugsmaterialer.

Nordjylland bliver et vigtigt fokusområde for Aarsleff Rail i den kommende tid. Jernbaneentreprenøren, der på landsplan beskæftiger omkring 580 medarbejdere, har vundet en række opgaver i og omkring Aalborg, herunder den forestående renovering af jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg og etableringen af lufthavnsbanen fra Aalborg Lufthavn til Lindholm.

Projekterne har skabt et behov for plads til blandt andet mellemlagring og materialebearbejdning, og i den forbindelse har virksomheden indgået en aftale med Port of Aalborg om leje af et 11.000 kvadratmeter stort areal på Østhavnen i Aalborg Øst.

– Vi er meget tilfredse med aftalen med Port of Aalborg, som vi i forvejen har en rigtig fin relation til. For os har de fordelagtige logistiske muligheder, som placeringen tilbyder, været afgørende for at sikre en fornuftig business-case for vores nordjyske projekter, blandt andet fordi vi i kraft af den kajnære placering minimerer vores behov for tomkørsel betragteligt, fortæller sektionsdirektør i Aarsleff Rail Bo Clausen og fortsætter:

– Arealet skal hovedsageligt bruges til import og opbevaring af jernbaneskærver. Vi kommer også til at bygge depoter på arealet og bruge arealet til sortering og ikke mindst til behandling af restmaterialer fra renoveringen med henblik på at kunne genbruge dem som eksempelvis stabilgrus til andre byggeopgaver. Til sidstnævnte opgave har vi indgået et partnerskab med Vognmandsfirmaet Eigil Jensen.

Hos Port of Aalborg glæder man sig over aftalen, som ifølge commercial manager Michael Rosenkilde Lind er er godt eksempel på den øgede efterspørgsel på kajnære arealer, som havnen har mærket gennem de seneste år.

– Vi er glade for og stolte over, at Aarsleff Rail har valgt os som samarbejdspartner i forbindelse med deres aktuelle nordjyske projekter. Det pågældende areal er en del af vores multiterminal, som vi etablerede i 2017 som følge af en stigende efterspørgsel på kajnære befæstede arealer. Siden er den efterspørgsel kun steget, og vi er glade for, at vi kan imødekomme den og stille gode både fysiske og logistiske rammer i form af blandt andet kaj- og jernbanenære placeringer til rådighed for vores kunder, fortæller Michael Rosenkilde Lind.

Ny brovægt etableres på multiterminalen
I forbindelse med lejemålet har Aarsleff Rail desuden indgået en aftale med inspektionsvirksomheden Dan Eye om etableringen af en ny brovægt på området for at minimere transporten i forbindelse med vejning af gods.
– Det betyder rigtig meget med direkte og hurtig adgang til at få vejet vores gods, da store projekter som disse kræver rigtig mange ture på vægten. Vi er derfor nået til enighed med Dan Eye om en rigtig god løsning, der indebærer, at de forestår alle vores vejninger, siger Bo Clausen.

Brovægten, der kan veje gods op til 80 tons, er en blivende tilføjelse til havnens multiterminal. Når Aarsleff Rail forlader lejemålet, overtages vægten således af Dan Eye, som fortsat vil tilbyde havnens brugere mulighed for at få vejet både indkommende og udgående gods af en uvildig aktør.

– Der sker en udvikling omkring havnes multiterminal, der gør det interessant for os at komme tættere på med henblik på at kunne servicere eksisterende samt potentielle kunder i det område endnu bedre. Det giver os mulighed for at tilbyde en endnu mere fleksibel vejeløsning, hvor vi er tæt på godset, og hvor kunderne har mulighed for at benytte vægten døgnet rundt, lyder det fra indehaver af Dan Eye, Jørgen Severinsen, der fortsætter:

– Det gode samarbejde mellem Port of Aalborg og Dan Eye giver begge parter unikke muligheder for at tiltrække flere aktører fremover. Bulkskibe, der anløber havnen, kan blive betjent af den uvildige part, som kan levere en samlet pakke af inspektion og prøvetagning samt analyse. Køber og sælger kan dermed overlade det afgørende i en handel til et uvildig led, og efterfølgende lukke aftale efter købskontrakt.

Brovægten bliver Dan Eyes anden på Østhavnen i Aalborg, hvor virksomheden også har afdeling.