Aalborg Havn støtter sporten

Aalborg Havn er gennem flere år blevet markedsført hos byens sportsklubber, og det er også tilfældet den dag i dag. Betalingen for denne markedsføring støtter sportsklubbernes aktiviteter, vækst og det liv, der er omkring klubberne. Det er en god forretning for havnen, for klubben og for samfundet.

Markedsføringsaftalerene er en del af havnens ambitiøse CSR-strategi (læs mere om strategien her), der har til formål at styrke grundlaget for det gode liv i Aalborg. Aalborg Havn tror på, at et velfungerende nærsamfund er afgørende for at lykkes med at tiltrække, udvikle og fastholde arbejdspladser i Aalborg. Her har vi jf. Aalborg Kommunes erhvervsstrategi en målsætning om at skabe 20.000 nye jobs frem mod 2030. For at nå dette mål skal Aalborg tilbyde en bred pallette af oplevelser, herunder kultur og sport.

I 2019 har Aalborg Havn markedsføringsaftaler med såvel amatører som professionelle sportsklubber, heriblandt AaB kvindefodbold, EH Håndbold, Aalborg Pirates og AaB Ishockey for et samlet beløb på 283.500 kroner. Aftaler, der enten helt eller delvist ventes fortsat i 2020.

Få ting binder områder bedre sammen end sport og foreningsliv, og vi er stolte af, at vi med vores forretningsaktiviteter kan værre med til at gøre en forskel.

Vi ønsker alle vores samarbejdspartnere en glædelig jul og et lykkebringende nytår.