Aalborg havn er hjem for Europas første lastbil på e-metanol

Port of Aalborg har i mange år arbejdet med diverse bæredygtige initiativer for at fremme den grønne omstilling. Et godt eksempel herpå er samarbejdet med Circle K og bilproducenten Geely om lanceringen af Europas første lastbil, som udelukkende kører på CO2-neutralt brændstof.

Transportsektoren står for en væsentlig del af verdens CO2-udledning og har derfor en afgørende rolle, når der tales om bæredygtige initiativer og grøn omstilling. En central spiller i transportsektorens grønne omstilling forventes at blive Power-to-X-teknologien, som gør det muligt at omdanne strøm fra eksempelvis vindmøller og solceller til flydende og CO2-neutralt brændstof. Det grønne brændstof får allerede stor opmærksomhed fra politikere, energiselskaber og rederier, da det kan anvendes bredt i transportsektoren til blandt andet skibe, fly, person- og lastbiler.

Et godt eksempel på teknologiens potentiale finder man lige nu på Østhavnen i Aalborg. Her præsenteredes i foråret Europas første lastbil, som udelukkende kører på det grønne Power-to-X-brændstof, e-metanol.

– Jeg er ærligt imponeret over lastbilen og den kraft, som den indeholder. Den er lavet sådan, at den kan trække selv de tungeste entreprenørvogne. Vi anser e-metanol som en af fremtidens vigtige energikilder i transportsektoren, da det nemt kan håndteres og lagres med meget få modifikationer fra det, som vi kender i dag, fortæller bestyrelsesformand i Port of Aalborg, Lasse Frimand Jensen.

Den grønne lastbil er udviklet af den kinesiske bilproducenten Geely og hentet til Europa i et samarbejde med Circle K. Rent teknisk er den udstyret med en forbrændingsmotor lig fx en benzinmotor – dog med nogle få justeringer, så motoren udelukkende kører på e-metanol.

– Vi er utroligt bevidste om vores ansvar, når vi taler om udvikling af bæredygtige brændstoffer. Som et af Danmarks største energi- og brændstofselskaber har vi et ansvar for at drive og være med til at finde og udvikle nye løsninger til fossilfri transport. Især i den tunge transport, hvor reduktionspotentialet er særligt stort. Derfor arbejder vi på en række tiltag, som skal bidrage til bæredygtige løsninger i transportsektoren. Blandt andet samarbejder vi med energiudvikleren European Energy, som skal producere og levere Power-to-X-brændstof til os, forklarer Peter Rasmussen, brændstofdirektør i Circle K og uddyber:

– Forventningen er, at vi allerede fra næste år vil bruge e-metanol som iblanding i vores benzin og til fremstilling af biodiesel.

Power-to-X-anlæg på havnen

Lastbilen er dog langt fra det eneste eksempel på Port of Aalborgs fokus på Power-to-X. Tidligere i år underskrev Port of Aalborg en hensigtserklæring med European Energy omkring etableringen af et nyt Power-to-X-anlæg på et 25 hektar stort areal i havnens erhvervsområde.

Målet for det nye anlæg er, at det allerede skal stå klar til brug i 2025, og forventningen er, at det skal producere 75.000 tons e-metanol om året og genere omkring 10-15 jobs i driften.

– Vi har store ambitioner om at bringe Aalborg helt ind i verdenseliten inden for fremtidens teknologier. Derfor investerer vi i disse år massivt i at skabe optimale rammer for innovative miljøer og klynger, siger Lasse Frimand Jensen og fortsætter:

– Med det nye Power-to-X-anlæg vil Aalborg kunne tiltrække endnu flere relevante aktører og investeringer, som vil styrke vores i forvejen store netværk af kompetencer. Derigennem kan Aalborg positionere sig som et verdensførende knudepunkt for moderne og grøn energiteknologi.

Den grønne strøm, som skal omdannes til flydende brændstof, vil primært komme fra vedvarende energianlæg. Og her har European Energy udsigt til en række projekter i Jylland frem til 2025.

Central hub for bæredygtige initiativer

Østhavnen i Aalborg lægger areal til en række virksomheder, som arbejder inden for grøn energi – herunder blandt andre Siemens Gamesa Renewable Energy, Bladt Industries og Blue World Technologies.

Hvor de førstnævnte er globale aktører inden for vindsektoren, er Blue World Technologies et eksempel på en virksomhed, der har gjort Power-to-X-teknologien til et centralt omdrejningspunkt for forretningen.

Blue World Technologies etablerede sig i 2018 i Port of Aalborgs erhvervspark for at skabe en storskala produktion af brændselsceller. Gennem deres arbejde bidrager de til at løse nogle af de udfordringer i den grønne omstilling, som direkte elektrificering og batterier ikke kan løse alene. Med den alternative energiteknologi i fokus møder virksomheden stor interesse fra kunder overalt i verden inden for forskellige brancher.

– Vi har i mange år arbejdet med metanol i vores brændselsceller, hvor vi sikrer en effektiv udnyttelse af Power-to-X-brændstoffer. Indenfor de seneste par år er der virkelig sket meget indenfor hele Power-to-X-sektoren, og der er flere stærke spillere i Nordjylland, bl.a. Port of Aalborg, som er med til at sikre lokale projekter og udvikling inden for hele spændet fra produktion af metanol til distribution og udnyttelse, fortæller Anders Korsgaard, administrerende direktør ved Blue World Technologies.

– Blue World Technologies udvikling er et godt eksempel på det, vi gerne vil. Nemlig at skabe de bedst mulige betingelser for vækst for grønne og innovative virksomheder. Derfor arbejder vi i Aalborg konstant for at skabe optimale rammer for, at virksomheder kan vækste og skabe et netværk af partnerskaber og samarbejdsrelationer, afslutter Lasse Frimand Jensen.

Om Power-to-X

Power-to-X er en proces, hvor grøn elektricitet omdannes til brint eller andre brint-baserede produkter via elektrolyse og videreforædling. Brint kan:

  • bidrage til at reducere CO2-udledningen i sektorer, der er svære at elektrificere
  • anvendes direkte til tung transport, biler eller i produktion af stål og cement
  • gennem syntese omdannes til flydende grønne brændstoffer som e-ammoniak og e-metanol, der potentielt kan benyttes til f.eks. fly og skibe