Aalborg Containerterminal lancerer gratis vejning af eksportcontainere

Port of Aalborg har besluttet at tilbyde gratis vejning af eksportcontainere på Aalborg Containerterminal fra 1. juni. Dermed får eksportørerne nu endnu lettere ved at leve op til den gældende SOLAS-konvention, der indebærer, at afskiber skal fastlægge den verificerede vægt (VGM) af pakkede søcontainere.

Port of Aalborg overtog fra årsskiftet driften af Aalborg Containerterminal på Aalborg havn og har i den forbindelse gennem en længere periode været i tæt dialog med det nordjyske erhvervsliv om at styrke rammerne for containertrafikken ind og ud af Nordjylland.

På den baggrund har Port of Aalborg nu besluttet at eliminere eksportørernes omkostninger forbundet med den såkaldte VGM-vejning, der skal sikre, at man som eksportør overholder reglerne i SOLAS-konventionen, der trådte i kraft tilbage i 2016.

I første omgang tilbydes vejningen gratis fra 1. juni til udgangen af 2023, og planen er, at tilbuddet gøres permanent, hvis det viser sig som en attraktiv løsning for eksportørerne ifølge Senior Commercial Manager i Port of Aalborg, Rasmus Munk Kolind:

– Efter næsten 50 år på Grønlandstransportens præmisser drives containerterminalen på Aalborg havn nu først og fremmest med øje for at skabe gode vilkår for de private eksportører, importører og speditører, og vi tror på, at det her er et produkt, der kan være med til at gøre containertrafikken via Aalborg endnu mere attraktiv, siger Rasmus Munk Kolind og fortsætter:

– Det tilgodeser de kunder, der i forvejen bruger vores vægt, og giver de eksportører, der i dag fastsætter VGM via beregninger, et styrket incitament til at skifte metode og dermed opnå øget sikkerhed for, at den opgjorte vægt også matcher den reelle vægt, når containeren ankommer til terminalen.

Er differencen mellem den opgjorte vægt og den reelle vægt for stor, bliver containeren afvist af skibet.

– Det skaber forsinkelser, og det er dyrt. Derfor tror vi på, at denne beslutning sammen med vores mange andre tiltag kan være med til at trække nye kunder til Aalborg Containerterminal, siger Ramus Munk Kolind.

Fakta: Sådan fungerer VGM-vejning på terminalen
Eksportører skal oprette sig i IT-systemet PICit og herigennem bestille vejningen digitalt. Når det er gjort, informeres det valgte rederi automatisk om vægten på containeren, og den der bestiller vejningen, modtager en mail med vægten på containeren.

Aalborg Containerterminal har både under betjening af Royal Arctic Line og Port of Aalborg tilbudt VGM-vejning, når containeren gates ind på terminalen. Dog ikke uden beregning. I 2022 kostede en vejning således 150 kroner per container.

Læs mere om Aalborg Containerterminal.