Særskilt energitillæg

Grundet den nuværende udvikling inden for energipriser har Port of Aalborg indført et særskilt energitillæg på vores kraner jævnfør pkt. 11.2.1 i vores Forretningsbetingelser 2022. Energitillægget opkræves som et særskilt tillæg til timepriserne.

• Mobile wirekraner (21 og 22): 235,00 kr. pr. time (ex. moms)
• Fastarmskraner (grønne kraner): 137,00 kr. pr. time (ex. moms)

Energitillægget bliver reguleret minimum en gang om måneden ift. udviklingen siden sidst og vil blive annonceret her.

For yderligere information kontakt venligst Harbourmaster Claus Rosenbeck på cr@portofaalborg.com.

Gate to great

Port of Aalborg er meget mere end en traditionel havn eller et logistikcenter. Vi arbejder med partnerskaber og samarbejde. Bæredygtighed og grøn omstilling. Symbioser og synergier. Viden og vækst. Innovation og udvikling. Transport og logistik. Udfordringer og løsninger. Land og vand. Transformation og intelligens. Idéer og eksperimenter. Nutid og fremtid. Lokal og global. Jobskabelse og velstand. Det gode liv arbejds- og privatliv. Og mere mere ... Derfor tør vi godt kalde os "gate to great".

Hos Port of Aalborg arbejder vi koncentreret med bæredygtighed og er miljøcertificeret efter ISO-14001. Det betyder, at den grønne omstilling er styrende for vores aktiviteter på både mikro- og makroniveau.

Whistleblower-ordning

Som en markant erhvervsaktør i Aalborg ønsker vi at være en transparent og ansvarlig virksomhed, der drives på juridiske, etiske og demokratiske værdier. Derfor har vi en Whistleblower-ordning, hvor du via et uvildigt advokatselskab – enten anonymt eller med navn – kan indberette ulovlige eller kritisable forhold, som vedrører Port of Aalborg.

Kontakt os

Skal du bruge vores hjælp, så kontakt os på +45 99 30 15 00 eller find den relevante medarbejder.

COVID-19: Retningslinjer hos Port of Aalborg

I forbindelse med det globale udbrud af COVID-19 og de nationale tiltag for at inddæmme spredningen har vi indført en række interne og eksterne forholdsregler.

Port of Aalborg er stadig åben for skibstrafik og øvrige aktiviteter i og omkring havneområdet. Dog vil vi i den kommende tid indføre skærpede retningslinjer for medarbejdere samt anløbende skibe, chauffører og øvrige brugere af havnen.

Ligeledes prioriterer vi vores interne ressourcer med henblik på i størst muligt omfang at opretholde driften, så vi fortsat kan sikre en stabil forsyningskæde til både det grønlandske og danske samfund.

Vi holder os løbende orienteret om situationen gennem sundhedsmyndighederne og følger anvisningerne nøje.