• Aalborg Havn Logistik A/S
  • Aalborg Havn A/S
  • Aalborg Havn Areal A/S
  • NTC Ejendomme A/S
  • Center for Logistik og Samarbejde ApS 
  • GE Ejendomme A/S
  • Aalborg Toldoplag A/S
  • Aalborg Kombi Terminal A/S 
  • Aalborg Stevedore Company A/S

I 2018 har Aalborg Havn intensiveret salgsindsatsen over for såvel eksisterende som potentielle kunder. Det ses blandt andet i de samlede repræsentationsomkostninger, der i 2018 udgjorde 794.569,65 kr. imod 520.174,73 kr. i 2017. Satsningen har imidlertid givet resultat, idet Aalborg Havns overskud i 2018 er det højeste nogensinde med 58 mio. kr. i forhold til 35 mio. kr. i 2017. 

I en internationalt orienteret koncern som Aalborg Havn udgør rejseomkostninger en anselig udgift i salgsøjemed, men på trods af årets rekordoverskud er rejseomkostningerne til udlandet faldet. Hvor der i Aalborg Havn-koncernen samlet set blev brugt 433.322,72 kr. i 2017, er det samlede beløb i 2018 reduceret til 364.104,91 kr. 

Dertil kommer naturligvis bestyrelseshonoraret, der udbetales som skattepligtigt vederlag. Disse oplysninger offentliggøres for de politisk valgte bestyrelsesmedlemmers vedkommende på Aalborg Kommunes hjemmeside en gang årligt.

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

  • Commercial manager, Jeppe Faber, Aalborg Havn Logistik, tlf. 9930 1503 / 2920 7203 og jfa@aalborghavn.dk 
  • Presseservice: Kommunikationskonsulent Maja Thordahl Schou, Aalborg Havn Logistik, tlf. 9930 1528 / 2261 8308 og mts@aalborghavn.dk