Ph.D.-studerende Lucia Mortensen har siden 2017 fulgt miljøprojektet i Aalborg Øst, Miljø++, særlig tæt. Projektet har været udgangspunktet for hendes afhandling, der sætter fokus på, hvad det kræver at få industrielle samarbejder og grønne forretningsmodeller til at opstå.

I afhandlingen, der netop er færdiggjort, konkluderer hun blandt andet, at proaktive aktører, dygtige facilitatorer og vedholdenhed er nogle af de mest afgørende elementer, når det handler om vellykkede samarbejder. Og så lægger hun ikke skjul på, at hun under sin erhvervs-Ph.D. har mærket stor international interesse for Port of Aalborgs engagementer i sit lokalområde:

- I Miljø++-projektet spiller Port of Aalborg en helt særlig rolle, idet havnen involverer sig i udviklingen af de omkringliggende virksomheder og – sammen med Aalborg Universitet og de andre partnere i projektet – arbejder på at skabe industrielle symbioser mellem virksomheder i området. Havnens engagement og samarbejde er på den måde ret unikt, og den villighed, der ligger bag Miljø++-projektet, er absolut noget, som vækker opsigt rundt omkring i verden, siger Lucia Mortensen fra Aalborg Universitet, der står bag Ph.D.-afhandlingen.

- Allerede i starten af mit Ph.D.-projekt oplevede jeg stor interesse for Miljø++, når jeg fortalte om initiativet på konferencer rundt omkring i verden. Interessen kom især fra styrelser og andre institutioner i lande som Italien, Finland, Norge og Sverige, tilføjer hun.

Nye indsigter skaber interesse
Lucia Mortensen forklarer blandt andet den store interesse med, at Miljø++-projektet bidrager til helt nye indsigter på sit område. For mens økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige effekter af industrielle symbioser i dag er veldokumenterede, så har det fortsat stået uklart, hvordan symbioserne opstår, og hvordan de skal faciliteres:

- Der er brug for eksempler fra forskellige geografiske kontekster, som kan inspirere og vise, hvordan faciliteringen kan foregå – og netop her kan Miljø++-projektet bidrage med erfaringer. Derudover har interessen også været stor, fordi der er tale om et projekt, hvor det er en havn, der i samarbejde med et universitet tager initiativet og koordinerer processen. I mange andre eksempler rundt omkring i verden er det myndigheder såsom kommuner og styrelser, der varetager det faciliterende og koordinerende arbejde, siger hun.

Lucia Mortensen peger desuden på, at havnen som kommunalt ejet aktieselskab kan relatere til både private virksomheder og offentlige myndigheder i sine arbejdsprocesser. Denne dobbeltrolle giver mulighed for, at havnen både kan indgå i samarbejder med andre virksomheder og institutioner for at facilitere industrielle symbioser og samtidig agere som en slags myndighed og samarbejde med politikere og offentlige instanser.

Det lange seje træk
Port of Aalborgs arbejde med industrielle symbioser har allerede foregået i en hel del år – også før Miljø++ blev iværksat – og der ligger derfor værdifuld viden og erfaring, som med fordel kan udnyttes i fremtiden. Ifølge Lucia Mortensen er det dog vigtigt at huske på, at projekterne skal ses som langsigtede investeringer:

- Dannelsen af industrielle symbioser er en langtidsinvestering, som kræver tålmodighed, og der er brug for en høj grad af proaktivitet hos de forskellige aktører. Samtidig er det vigtigt at få skabt stærke samarbejder og en målrettet proces, hvor de rigtige ressourcer er til rådighed. Forskellige aktører kan tage forskellige roller i processen, og her er det afgørende at have de rette kompetencer – både professionelle og personlige.

Godt samarbejde bringer ny viden til Port of Aalborg
Havnens samarbejde med Lucia Mortensen og Aalborg Universitet fungerer ifølge Teknik- og Miljøchef hos Port of Aalborg Mette Schmidt særdeles godt og giver mulighed for at udvikle yderligere på Miljø++-projektet:

- Det er en stor gevinst for os som virksomhed at få set på vores tiltag med nye, udefrakommende øjne. På den måde bliver vi klar over, hvilke aspekter af Miljø++-arbejdet der med fordel kunne tackles anderledes, og hvad vi i det hele taget bør fokusere på for at opnå de bedste resultater i samarbejdet mellem virksomhederne, siger hun.

- Her er Ph.D.-projektet ganske interessant, idet Lucia Mortensen netop beskæftiger sig med inddragelse af aktører i de processer, vi står i, og med hendes viden kan hun udfordre vores måde at gøre tingene på, lyder det afsluttende fra Mette Schmidt.