Et stort område centralt i Nørresundby - mellem Limfjordsbroen mod vest og Limfjordstunnellen i øst - er centrum for et af landets mest interessante byudviklingsprojekter, Stigsborg Havnefront, der skal udvikles over de kommende 25-30 år.

De i alt 54 hektar ejes i dag delvist af Aalborg Kommune, udviklingsselskabet Stigsborg P/S og Port of Aalborg. Nu overvejes det om den sidste del af området, der tilhører Port of Aalborg skal overdrages til Aalborg Kommune eller udviklingsselskabet Stigsborg P/S. Der er tale om ca. 90.000 kvadratmeter, der strækker sig fra øst ved Limfjordsbroen til Aalborg Kommunes bygning på Stigsborg Brygge 5. Området huser i dag Hedegaard Agros korn- og foderstofaktiviteter, og disse aktiviteter fortsætter uændret efter salget.

Aalborg Kommune har efter ansøgning hos Ankestyrelsen tidligere på året fået en forhåndsudtalelse med godkendelse af muligheden for at overtage ejerskabet af området. Om baggrunden for overvejelserne siger adm. direktør hos Port of Aalborg, Claus Holstein.

- Hos Port of Aalborg har vi over de seneste 10-15 år systematisk reduceret vores havneaktiviteter centralt i Aalborg for at give plads til, at andre aktører kan begynde at bruge området til byomdannelse og rekreative formål. I stedet koncentrerer vi vores gods- og ejendomsaktiviteter uden for byen - nemlig i Østhavnen 10 kilometer fra Aalborg centrum. En eventuel overdragelse vil desuden understøtte vores omfattende investeringer i udbygning af Østhavnen, siger Claus Holstein.

Hos Aalborg Kommune kigger de nu på forberedelserne til en kommende etape.

- En overdragelse af arealer til Aalborg Kommune eller udviklingsselskabet vil være naturligt for at sikre byudviklingen, og vi kigger nu på timingen af dette. Hos Aalborg Kommune har vi en målsætning om løbende at sørge for, at byens borgere har adgang til attraktive arealer langs fjorden. Hedegaard-arealet har meget attraktive arealer med kajgader, og det er vigtigt, at Aalborg Kommune eller udviklingsselskabet får den bestemmende indflydelse over området og kan arbejde videre med den allerede igangværende byomdannelse i området, forklarer kommunaldirektør Christian Roslev fra Aalborg Kommune.

Overvejelserne ventes forelagt bestyrelsen i Port of Aalborg A/S og Aalborg Byråd i efteråret 2020.

For yderligere informationer kontakt:

  • Christian Roslev, kommunaldirektør, Aalborg Kommune, mob. 2520 1505
  • Claus Holstein, adm. direktør, Port of Aalborg, mob. 2920 7201