Partnerskaber og samarbejde

Med udgangspunkt i Port of Aalborgs strategikoncept, Den Intelligente Havn, prioriterer vi partnerskaber og stærke relationer til vores samarbejdspartnere meget højt. Vi lever efter en filosofi om, at det er i mødet mellem mennesker, holdninger og viden, at udvikling opstår, og derfor tror vi på, at innovation og vækstskabende aktiviteter skabes bedst i samarbejde.

Port of Aalborg er således en væsentlig drivkraft i etablering og udfoldelse af strategiske partnerskaber med kommunale myndigheder, forsyningsvirksomheder samt erhvervsvirksomheder og -netværk.

Vi arbejder endvidere tæt sammen med førende vidensinstitutioner som Aalborg Universitet, UCN og Novi. Det giver os adgang til den nyeste viden og forskning, som gør os i stand til at udvikle effektive løsninger på både kendte og nye problemstillinger inden for innovation, produktion, logistik og ikke mindst grønne forretningsmodeller.

De grønne forretningsmodeller er også centrale i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og ErhvervsNetværk 9220. ErhvervsNetværk 9220 er et strategisk partnerskab mellem knap 200 virksomheder i Aalborg Øst og står blandt andet bag store udviklingsprojekter som Miljø++ og Bæredygtige Synergier.

For os handler det om at løfte i flok. Om at skabe kollektiv udvikling gennem værditilførsel for både den enkelte virksomhed og det omgivende samfund. Det kommer os alle til gode i det lange løb.

Miljø++ er et ambitiøst, strategisk samarbejde mellem en lang række lokale aktører, der vil gøre erhvervsområdet i Aalborg Øst til inkubator for bæredygtige løsninger og forretningsmodeller.

Her hos Port of Aalborg indgår vi i et stærkt virksomhedsnetværk, der fokuserer på strategiske partnerskaber og tæt samarbejde virksomhederne imellem. Vi besidder alle forskellige kompetencer, og i mødet med de andre virksomheder får vi rigtig meget ny viden, som vi kan bruge i vores virksomhed. Samtidig giver det os en bred vifte af gode kontakter, som i sidste ende kan føre til nye kunder for os.

Steffen Pretzmann, medejer, Asgaard Recruitment

Kontakt os og hør mere