Vi søger en regnskabschef og en markedsanalytiker!

Se stillingsopslagene nedenfor.


 

Controller/regnskabschef 

Kan du styre regnskabet i en vækstorienteret virksomhed med en omsætning på 200 mio. kr.? Har du øje for løbende optimering, og har du en naturlig evne til at tænke i nye løsninger? Så er det måske dig, vi søger!

Om Port of Aalborg
Port of Aalborg har gennem 550 år været omdrejningspunktet for erhvervsudviklingen i Aalborg og Nordjylland, og har stærke ambitioner om at tilføre fornyet styrke til denne position. Indenfor de næste 7-10 år vil Port of Aalborg fordoble sin omsætning fra 200 til 400 mio. kr. med en investeringsportefølje på 2 mia. kr. Port of Aalborg skal i de kommende år udvikle og transformere sig til en komplet indlandshavn og et effektivt intermodalt knudepunkt for udveksling af gods og varer mellem sø-, vej-, jernbane- og lufttransport. I tilknytning hertil skal der udvikles en bæredygtig erhvervspark, som skal bidrage til at skabe 5.000 nye jobs i Aalborg. Skal du med på rejsen?

Jobbeskrivelse
Som controller/regnskabschef hos Port of Aalborg står du i spidsen for virksomhedens økonomifunktion, hvor videndeling og sparring med virksomhedens ledelse vægtes højt. Du kommer til at referere direkte til Økonomi-, IT- og Administrationschefen, som også bliver din vigtigste sparringspartner i forhold til udviklingen af regnskabsafdelingen, og som har ansvaret for at videndele om regnskabs- og økonomifunktionen på tværs af organisationen.

Derudover vil dine arbejdsopgaver omfatte:

 • Løbende opfølgning og kontrol af daglig bogføring herunder sikre, at fastlagte rutiner og lovmæssige krav i moms, skat og afgifter for havne- og ejendomsaktivitet overholdes.
 • Likviditetsstyring.
 • Optimering og videreudvikling af afrapporteringsmateriale og kontrolfunktioner.
 • Udarbejdelse af perioderegnskab m.v. samt månedlige rapporter.
 • Udarbejdelse af årsregnskaber i moder- og koncernforbundne selskaber.
 • Udarbejdelse af skatteregnskaber samt indberetning til SKAT.
 • Udarbejdelse af øvrige relevante analyser til bestyrelse

Udover de løbende regnskabsmæssige opgaver skal du bidrage med inputs til ledelsen i forhold til udviklingen af virksomhedens økonomirapportering samt økonomisk analyse af virksomhedens forretningsområder.

Besidder du evnerne og motivationen vil du som regnskabschef få hele ledelsesansvaret for økonomifunktionen, som udover dig består af 6 personer.

Hvem er du?

Det forventes, at du har solid erfaring som revisor eller som ansvarlig for en økonomifunktion i en privat virksomhed. Vi forestiller os, at du er uddannet HD(R), cand.merc.aud. eller tilsvarende. Derudover forventer vi:

 • At du er selvstændig, grundig og struktureret og i stand til at overholde aftaler og deadlines.
 • At du evner at tænke i nye løsninger, og har øje for optimering og løbende udvikling.
 • At du er ambitiøs, både på egne og dine medarbejderes vegne, og kan bidrage til en åben, ærlig og konstruktiv kommunikation.
 • At du har gode samarbejdsevner, trives med en humørfyldt omgangstone og bidrager aktivt til den gode stemning.

Port of Aalborg tilbyder:

 • En ansvarsfyldt rolle i en vækstorienteret virksomhed med fokus på løbende udvikling og forbedring.
 • Du får direkte reference til Økonomi-, IT- og Administrationschefen, hvilket gør dig til en vigtig spiller i forhold til at sikre den ønskede udvikling.
 • En aktiv personaleforening der arrangerer sociale arrangementer i løbet af hele året.
 • Fordelagtig pensionsordning, sundhedsordning og en aflønning, der tager udgangspunkt i dine kompetencer og erfaring.

Såfremt du har spørgsmål ang. stillingen, så kontakt:

Jens Nicolaj Maagaard
jnm@asgaardrecruitment.dk 
Tlf.: +45 30 94 84 81

Steffen Pretzmann
sp@asgaardrecruitment.dk 
Tlf.: +45 22 47 91 46

Klik og ansøg her (snarest muligt)


 

Markedsanalytiker

Til en af Danmarks største havne søger vi en struktureret og selvstændig markedsanalytiker til at understøtte salgsafdelingen.

Aalborg Havn er midt i en transformation fra traditionel logistikorienteret havn til udvikling af en erhvervspark i havnens bagland for at opfylde en vækstende del af havnens forretninger: efterspørgsel på erhvervsejendomme. Der er høje ambitioner om vækst og jobskabelse i Aalborg, hvilket Aalborg Havn spiller en væsentlig rolle i indfrielsen af.

En fortsat positiv udvikling forudsætter en stabil tilgang af virksomheder til erhvervsparken, som udvides under konceptet Sustainable Industrial Park Aalborg - SipAAL. Hertil er der brug for en markedsanalytiker, som kan bistå salgsafdelingen i at udvælge brancher, konkrete virksomheder og emner som mål for proaktive salgsindsatser.

Port of Aalborg har ca. 90 medarbejdere, der alle er velkvalificerede til at varetage de mange forskelligartede opgaver, som havnen udfører – og som kunder og samarbejdspartnere forventer af en moderne havn.
Find yderligere informationer på www.portofaalborg.com.

Jobbet

Salgsafdelingen udvides i 2020 fra 3 til 5 ansatte, og med reference til Salgschefen får du ansvar for backstage betjening af salgsteamet, som vil bestå i at fremstille velstruktureret baggrundsmateriale til brug for dine kollegers proaktive salgsindsatser på både traditionelle og digitale markedsføring.

I hverdagen vil du indgå i salgsteamet, som består af højt specialiserede sælgere med hver deres salgs- og fagområder, og du vil bistå salgsteamet med materiale fra dine markedsanalyser. Vi opererer internationalt, så det er en nødvendighed, at du kan indsamle og kombinere relevant data og udarbejde analyser og anbefalinger i en international kundegruppe. Det er vigtigt, at du selvstændigt kan opdrive og analysere data, der understøtter salgsteamets indsats.

Dine opgave vil blandt andet bestå i at:

 • Opstille analysemodeller for brancher og virksomhedsvurderinger.
 • Analysere områder og brancher for potentielle virksomheder til indflytning i SipAAL.
 • Analysere virksomheders nærmere omstændigheder i forhold til økonomi, produkter, brancheplacering og relevans for SipAAL.
 • Undersøge indgangsvinkler til konkrete virksomheder.
 • Koordinere markedsføring.
 • Budgettering og opfølgning i forhold til markedsføring.
 • Identificere potentielle segmenter og kundegrupper
 • Udarbejde statistik og kvantitative analyser af relevant data.
 • Præsentere og kommunikere konkrete anbefalinger til salgsteamet.

Kandidaten

Du har en kommerciel profil, som cand.merc. i International-, økonomisk markedsføring eller lignende med en naturlig interesse for velstruktureret analysearbejde. Erhvervserfaring fra f.eks. et analyse- eller kreditvurderingsinstitut er positivt, men ikke noget krav.

Du er fortrolig med brugen af MS Office-programmer og kan udarbejde og kommunikere konkrete anbefalinger til både salgsteam og ledelse. Du kan selvstændigt udtrække info fra internettet og databaser – og udnytte digitale værktøjer til kvantitative og statistisk analyse i Excel, SPSS eller lign.

Af personlige kompetencer ser vi gerne, at:

 • Du er resultatorienteret og kan overholde deadlines
 • Du har gennemslagskraft og kan lide at arbejde selvstændigt
 • Du formår at planlægge og følge op på opgaverne
 • Du er positiv og omgængelig
 • Du er klar til at løse nye opgaver
 • Du har gode kommunikationsevner i både skrift og tale
 • Du er en god kollega og er god til at samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Port of Aalborg tilbyder

Port of Aalborg arbejder ud fra strategien ”Den Intelligente Havn”, hvorunder en vidensbaseret tilgang er omdrejningspunktet for havnens og medarbejdernes virke. I dagligdagen prioriterer vi derfor ansvarlighed, respekt for hinanden, positiv kommunikation, aktiv ledelse og fokus på et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Det betyder for dig, at du får:

 • En spændende og alsidig arbejdsplads med mangesidede opgaver
 • Gode udviklingsmuligheder både fagligt og personligt
 • Et uformelt arbejdsmiljø med engagerede og yderst kompetente kolleger
 • Løn- og ansættelsesforhold med bl.a. pensionsordning, flekstid og fem feriefridage
 • Lønpakke, der forhandles individuelt efter kvalifikationer

Ansøgning

Send din ansøgning hurtigst muligt til hr@aalborghavn.dk med emnet ”Markedsanalytiker”. Ansøgningerne behandles løbende, og det samme gælder afholdelse af samtaler. Diskretion er en selvfølge.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Salgschef Kjartan Ross via tlf.: 21 12 10 68 eller kr@aalborghavn.dk.


 

Uopfordret ansøgning

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning med relevante bilag til hr@aalborghavn.dk.