Ledige stillinger

Port of Aalborg har knap 100 medarbejdere, der alle er velkvalificerede til at varetage de mange forskelligartede opgaver, som vi udfører – og som vores kunder og samarbejdspartner forventer af os. Vi søger løbende nye talenter og rutinerede specialister. 

Uopfordret ansøgning

Om Port of Aalborg A/S

Port of Aalborg har gennem 550 år været omdrejningspunktet for erhvervsudviklingen i Aalborg og Nordjylland og har stærke ambitioner om at tilføre fornyet styrke til denne position. Inden for de næste 7-10 år vil Port of Aalborg fordoble sin omsætning fra 200 til 400 mio. kr. med en investeringsportefølje på 2 mia. kr. Port of Aalborg skal i de kommende år udvikle sig til en komplet indlandshavn og et effektivt intermodalt knudepunkt for udveksling af gods og varer mellem sø-, vej-, jernbane- og lufttransport. I tilknytning hertil skal der udvikles en bæredygtig erhvervspark, som skal bidrage til at skabe 5.000 nye jobs i Aalborg.