Koncernstruktur

Port of Aalborg-koncernen er et aktieselskab, der er 100% ejet af Aalborg Kommune. Moderselskabet, Port of Aalborg A/S, beskæftiger 90 velkvalificerede medarbejdere og består af syv selvstændige datterselskaber med hver sin funktion.

Koncern-bestyrelse

Port of Aalborg-koncernens bestyrelse er sammensat af politikere, erhvervsfolk og ansatte. Den består på nuværende tidspunkt af følgende:

Formand
Lasse Frimand Jensen, Byrådsmedlem, Socialdemokratiet

Næstformand
Lars krull, Erhvervsrepræsentant, Seniorrådgiver, Institut for Økonomi & Ledelse, AAU

Medlemmer
Helle Frederiksen, Viceborgmester, Socialdemokratiet
Nuuradiin Salah Hussein, Byrådsmedlem, Socialdemokratiet 
Peter Larsen, Byrådsmedlem, Socialistisk Folkeparti
Vibeke Gamst, Byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti
Daniel Borup Jakobsen, Byrådsmedlem, Venstre
Jon Andersen, Erhvervsrepræsentant, Selvstændig virksomhedskonsulent & Chief Commercial Officer, Ambolt AI

Medarbejderrepræsentanter
Jesper Schou Madsen
Michael Rosenkilde Lind
Allan Næs Gjerding
Søren Schiødt Nielsen