Gate to great

Der findes et sted, hvor horisonten er bredere, og der er højt til himlen - både fysisk og mentalt. Et sted, der indbyder til udsyn og tankeeksperimenter og giver spillerum for både mennesker og nye idéer.

I Aalborg er vi verdensmestre i transformation takket være placeringen ved fjorden, der op igennem historien - med havnen som et vitalt omdrejningspunkt - har givet os masser af impulser udefra. Og ansporet til åbne sind, uhøjtidelighed og handlekraft.

Vi var med, da driftige købmænd startede handlen med udlandet, og da Danmarks store og markante industrivirksomheder gjorde byen verdensberømt. Vi spillede en hovedrolle, da handelen med Nordatlanten tog fart, og vi har været en central spiller i Aalborgs transformation fra industriby til vidensby.

Viden og innovation er nøgleord for Port of Aalborg. Vi er meget mere end en traditionel havn eller logistikcenter - vi er indgangen til en ny og bedre fremtid. Vi skaber vækst, muligheder og nye arbejdspladser til glæde for både virksomheder og samfundet omkring os - og med globalt udsyn.

Port of Aalborg er vokset støt de senere år, og det har vi ambitioner om at fortsætte med. Som en af de største erhvervsparker i Danmark tilbyder vi ideelle og fleksible rammer til erhvervsmæssige og industrielle formål, hvor der er tænkt i symbioser og ressourcedeling – og hvor den grønne omstilling bruges proaktivt til at skabe nye forretningsmulighed.

Vi forstår om nogen morgendagens udfordringer, og på grund af vores specialiserede viden er vi i stand til at levere effektive løsninger på både kendte og nye problemstillinger. Det gælder innovation, produktion, transport, logistik og ikke mindst bæredygtighed.

Hertil skal lægges de unikke fordele, der kommer af vores samarbejde med Aalborg Kommune og Aalborg Universitet, ét af de bedste tekniske universiteter i verden. Det tætte samarbejde har blandt andet ledt til ambitionen om at blive Danmarks grønne testområde, der støtter op om de 17 verdensmål og accelererer den grønne omstilling, som Danmark har været foregangsland for siden 1970’erne.

For os handler udvikling om at tage et fælles ansvar. Om at gøre hinanden stærkere gennem samarbejde og videndeling. Om hele tiden at skubbe grænserne for, hvad vi kan opnå, og forvandle godt til bedre - både for hver enkelt virksomhed og samfundet omkring os. Sammen skaber vi grobunden for vækst, innovation og ikke mindst gennembrud inden for bæredygtighed.

Vi er Port of Aalborg – gate to great

Multimodalt havneområde

 • Danmarks femtestørste havnesystem målt på godsmængde
 • Multimodal logistikhub med vand, land og jernbane
 • 4,1 mio. m2 arealer både nord og syd for Limfjorden
 • 100 etablerede virksomhederhavnens arealer
 • 162.000 m2 pakhuse og kontorer (heraf 7.100 m2 køl/frys)
 • 2 jernbaneterminaler med opkobling på det europæiske jernbanenetværk
 • Direkte feederrute til Hamburg
 • 10,4 m vanddybde
 • 7 km kajstrækning
 • 5 km til E45 og 15 km til Aalborg Lufthavn
 • Eget transportcenter

Af havnen er vi kommet

Selvom Aalborg fik kongeligt privilegium som havn for 550 år siden, dateres byens historie og sammenknytning med havnen langt over 1.000 år tilbage. Op igennem historien har Aalborgs havneaktiviteter været omdrejningspunkt for generationer af aalborgenseres privat- og arbejdsliv. For driftige handelsmænd og virksomheder. For overgangen fra købstad til industri og produktion. For industriens udflytning og opblomstringen af Østhavnen. Og ikke mindst, for Aalborg transformation fra industriby til vidensby med en levende byhavn, der byder på kulturliv, rekreative åndehuller, uddannelsesinstitutioner, boligområder, folkefester m.m.