Den Intelligente Havn

Port of Aalborg arbejder ud fra strategikonceptet, Den Intelligente Havn. Den Intelligente Havn skal sikre, at Port of Aalborg har skæbnen i sine egne hænder; vi vil skabe vores egen fremtid i en foranderlig verden og gennem brede samarbejdsrelationer og intelligente løsninger i hele logistikkæden medvirke til øget beskæftigelse og erhvervsudvikling - ikke blot i havneområdet, men i Aalborg og hele Region Nordjylland.

Grundstenen i Den Intelligente Havn er, at Port of Aalborg har to roller: virksomhed og integrator. Port of Aalborg er en virksomhed i traditionel forstand med drift, optimering, vedligeholdelse af infrastruktur og erhvervsudlejning. Her er målet at øge omsætningen, sikre stabilitet i forretningen samt frigøre og udvikle vores medarbejders potentiale. Derudover agerer Port of Aalborg som integrator for samarbejde og udvikling af virksomheder og det omkringliggende samfund, hvor målet er at bidrage til øget beskæftigelse, vækst og velstand.

De to roller er gensidigt afhængige af hinanden, fordi en sund og økonomisk vækstende virksomhed er fundamentet for, at Port of Aalborg kan agere som integrator, men samtidig er udvikling og vækst i de omkringliggende virksomheder en forudsætning for, at Port of Aalborg som virksomhed kan indfri sine vækstambitioner.

Implementeringen af strategikonceptet, Den Intelligente Havn, har betydet, at Port of Aalborg over de senere år har udviklet sig fra at være en klassisk havn til i dag at være en videns- og udviklingsbaseret indlandshavn og multimodal logistikhub.

Download Port of Aalborgs strategirapport

Mission

Port of Aalborg vil gøre det attraktivt for eksisterende og nye virksomheder at lokalisere sig i det omkringliggende erhvervsområde. Det sker med udgangspunkt i strategikonceptet, Den Intelligente Havn, hvor Port of Aalborg i stigende grad ændrer fokus fra vandsiden til udviklingen af landsiden - og dermed opererer som en indlandshavn med et 360-graders opland og et intermodalt logistikcenter. Port of Aalborg vil sikre optimale udviklingsmuligheder for virksomhederne i erhvervsområdet – og herigennem hjælpe virksomheder med at udvikle sig fra GOOD TO GREAT.

Vision

Port of Aalborg vil være en markant vækstgenerator, som bidrager til øget beskæftigelse, øget velstand og det gode liv for Aalborgs indbyggere – både i arbejdslivet og privatlivet. Derudover vil Port of Aalborg indtage en central rolle i udviklingen og anerkendelsen af Aalborg som Europas grønne hovedstad og Danmarks førende bæredygtige industrisymbiose. Port of Aalborg vil være GATE TO GREAT.