CSR

For Port of Aalborg er CSR ikke bare tre populære bogstaver – CSR er en integreret del af vores DNA. En helhedstankegang om ikke blot at skabe økonomisk vækst, men også bidrage til et trygt og godt samfund med livsmuligheder, balance, vækst og et stærkt og inkluderende fællesskab. Vi ønsker at skabe et samfund, som forstår at nære og udnytte sine potentialer og give mennesker og virksomheder kraft til at gro og indfri sine drømme.

Greater Society

Port of Aalborgs CSR-strategi bærer navnet Greater Society. Greater Society skabes ikke af os alene – det skabes gennem synergier mellem by, industri, forskning og havn, hvor Port of Aalborg som central infrastruktur og erhvervsaktør ofte er en naturlig ramme. Netværk og integrationer mellem strategiske platforme og havnens kerneforretninger og infrastruktur bliver dermed en værdiskabende faktor for fælles udvikling og vækst. Dette hovedfokus kalder vi for Good Governance. Herigennem fokuserer vi på tre underområder:

 • Grøn omstilling
 • Menneskerettigheder og arbejdsmiljø
 • Det gode liv

FN’s 17 verdensmål

Som en ansvarlig og moderne virksomhed koncentrerer vi naturligvis den strategiske virksomhedsledelse omkring FN’s 17 verdensmål. Vi har fokus på syv udvalgte mål, hvor mål 9 og 17 er forankret særligt dybt i vores kerneforretning og strategi:

 • 4: Kvalitetsuddannelse
 • 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • 13: Klimaindsats
 • 17: Partnerskaber for handling

Vores arbejde med verdensmålene er også integreret i vores certificerede ledelsessystem (herunder CSR: DS 49001/ISO 26000).

Det gode liv

Strategien om Greater Society mobiliserer ressourcer, som arbejder aktivt for at sikre ”det gode liv” i Aalborg. Havnen lever i symbiose med byen. Vi tager aktivt ansvar for at sikre det gode liv i vores områder gennem CSR-koncepterne Cool East, Aalborg Waterfront og QNorth. Gennem brobyggende fællesskaber skaber vi en lys fremtid for alle dele af Aalborg i dag!

Download Port of Aalborgs CSR-rapport 2022

    Download Port of Aalborgs Policy Book 2021

 

Tre kerneværdier i Port of Aalborgs CSR-profil

We Dare

Det kræver mod, ledelse og forandringer at indfri vores ambitiøse vækstmål og skabe langsigtede resultater, men vi tror på, at vi kan opnå succes gennem samarbejde og partnerskaber.

We Care

Samfundets generelle udvikling betyder meget for os ud fra både samvittighed og rationale, for vi lever i kraft af samfundet omkring os, og samfundet skal gøre os i stand til at nå vores vækstmål.

We Share

Vi anvender vores ressourcer strategisk og forretningsmæssigt målrettet i det store fællesskab, for på den måde vender ressourcerne styrkede tilbage og arbejder for vores virksomhed i samfundet.

CSR-ledelse: ISO/DS 49001

Hos Port of Aalborg er vi bevidste om, at vi som virksomhed har et ansvar for vores omgivende samfund. Derfor har vi valgt at blive certificeret inden for CSR-ledelse. CSR-certificeringen systematiserer vores relationer til det omgivende samfund og sikrer, at vi løbende udvikler vores systemer og bliver udfordret på vores håndteringer og prioriteter. 

Fokus på sports- og kulturlivet

En del af Port of Aalborgs overskud er øremærket til konkrete projekter inden for sport og kultur i Aalborg. Port of Aalborg indtager blandt andet en førende rolle i: 

 • Cool East, der har til formål at skabe glæde og stolthed over at leve, bo og arbejde i Aalborg Øst. Cool East er hovedsponsor for ishockeyklubben Aalborg Pirates og står bag velgørenhedsarrangementer, koncerter, fastelavn, legeland, pudekampe, motionsdage, skoleundervisning m.m.
 • Aalborg Waterfront, der har til formål at støtte aktiviteter på og rundt om fjorden, bl.a. Aalborg Regatta og The Tall Ships Races.
 • QNorth, der har til formål at udvikle og støtte aktiviteter med særligt fokus på det gode børneliv og kvinders muligheder i samfundet.
 • Derudover støtter Port of Aalborg AaB's Kvinde Elitefodbold og ungdoms-ishockey, EH Aalborg kvindehåndbold, maleriet Murmal på Hedegaard-siloen og en række andre aktiviteter.

Kontakt os og hør mere