CSR

For Port of Aalborg er CSR ikke bare tre populære bogstaver – CSR er en integreret del af vores DNA. En helhedstankegang om ikke blot at skabe økonomisk vækst, men også bidrage til et stærkt samfund med stort potentiale. Der tages udgangspunkt i to fokusområder: at understøtte Port of Aalborgs strategi og forretning ved at tage medansvar for det økosystem, vi indgår i, og at bidrage til de samfundsmæssige målsætninger i Aalborg som bæredygtig, rekreativ og udviklingsorienteret by.

FN’s 17 verdensmål

Som en ansvarlig og moderne virksomhed koncentrerer vi den strategiske virksomhedsledelse omkring FN’s 17 verdensmål. Vi prioriterer fire udvalgte mål, som er forankret i vores kerneforretning og strategi:

  • 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 9: Industri, innovation og infrastruktur
  • 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • 17: Partnerskaber for handling

Vores arbejde med verdensmålene er også integreret i vores certificerede ledelsessystem (herunder CSR: DS 49001/ISO 26000).

Download Port of Aalborgs Policy Book

CSR-ledelse: ISO/DS 49001

Hos Port of Aalborg er vi bevidste om, at vi som virksomhed har et ansvar for vores omgivende samfund. Derfor har vi valgt at blive certificeret inden for CSR-ledelse. CSR-certificeringen systematiserer vores relationer til det omgivende samfund og sikrer, at vi løbende udvikler vores systemer og bliver udfordret på vores håndteringer og prioriteter. 

Kontakt os og hør mere