CSR

For Port of Aalborg er CSR ikke bare tre populære bogstaver. CSR er en integreret del af vores DNA og vores strategikoncept, Den Intelligente Havn – en helhedstankegang om ikke blot at skabe økonomisk vækst, men også bidrage til grundlaget for et godt liv for borgerne i både arbejds- og privatlivet. For at det kan lykkes, er det afgørende, at det omkringliggende samfund og miljø er velfungerende, og her har Port of Aalborg en vigtig rolle som én af de store erhvervsaktører i området, der både kan, skal og vil tage ansvar.

Et succesfuldt erhvervsliv er fundamentet for den fortsatte vækst i Aalborg-området og vil bidrage til at øge antallet af nye borgere, mere velfærd og flere oplevelser af det gode arbejdsliv og privatliv. Med dét in mente, er det Port of Aalborgs erklærede mission at skabe optimale udviklingsmuligheder for virksomhederne i området for herigennem at skabe flere værdiskabende arbejdspladser – og derved bidrage til Aalborg Kommunes Erhvervs- og Bæredygtighedsstrategi.

Omdrejningspunktet for udvikling af erhvervslivet i Aalborg er evnen og villigheden til partnerskaber, og det spiller derfor en central rolle i alle vores CSR-initiativer. Uden partnerskaber, ingen udvikling. Port of Aalborg indgår derfor i forskellige partnerskaber og samarbejder for at bidrage til at gøre Aalborg til et attraktivt sted at bo, arbejde og udvikle sin virksomhed.

Vores CSR-strategi er opdelt i tre overordnede fokusområder: partnerskaber, den grønne omstilling og det gode liv. Med udgangspunkt i disse tre temaer arbejder vi med målrettede initiativer, som skal sikre fremgang i erhvervslivet, civilsamfundet og miljøet både lokalt og globalt – og derved kontinuerligt fremme udviklingen i samfundet både erhvervsmæssigt og privat. Det betyder, at vi i forbindelse med FN's 17 verdensmål særligt fokuserer på seks udvalgte: 

  • 4: Kvalitetsuddannelse
  • 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 9: Industri, innovation og infrastruktur
  • 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 12: Ansvarlig produktion og forbrug
  • 17: Partnerskab for handling

Download Port of Aalborgs CSR-rapport 2020

Partnerskaber

Port of Aalborg tilstræber gennem partnerskaber at skabe de rette rammer til at fremme den erhvervsmæssige udvikling i Aalborg – og i særdeleshed i Aalborg Øst. Vores samarbejde med Aalborg Universitet, UCN, Invest In Aalborg, forsyningsvirksomheder, Aalborg Kommune og andre virksomheder giver os adgang til den nyeste viden og forskning, som gør os i stand til at udvikle effektive løsninger på både kendte og nye problemstillinger inden for innovation, produktion, logistik og ikke mindst grønne forretningsmodeller.

Den grønne omstilling

Port of Aalborg vil forbedre den miljømæssige udvikling, og vi arbejder målrettet med grøn omstilling både internt og eksternt. Det drejer sig dels om løbende miljømæssige forbedringer for at mindske vores eget aftryk på miljøet og dels gennem implementering af miljøbevidste initiativer at tilbyde infrastrukturløsninger, der gavner brugeren såvel som miljøet - særligt med henblik på reducering af ressourceforbrug, genanvendelse af restprodukter og industrielle symbioser. Vi er bl.a. medstifter af projekterne Miljø ++ og Bæredygtige Synergier.

Det gode liv

Port of Aalborg gør dagligt sit bedste for at være medskabende til det gode liv - ikke blot for virksomhedens medarbejdere, men også brugere af havnen og lokalsamfundet. Vi prioriterer et velfungerende arbejdsmiljø og sikkerhed. Ligeledes er vores lokalsamfund - og i særdeleshed Aalborg Øst - meget betydningsfuldt både erhvervsmæssigt og civilt. Derfor er Port of Aalborg engageret i udvikling af gode oplevelser, boligområder, uddannelsesmuligheder, arbejdspladser m.m.

CSR-ledelse: ISO/DS 49001

Hos Port of Aalborg er vi bevidste om, at vi som virksomhed har et ansvar for vores omgivende samfund. Derfor har vi valgt at blive certificeret inden for CSR-ledelse. CSR-certificeringen systematiserer vores relationer til det omgivende samfund og sikrer, at vi løbende udvikler vores systemer og bliver udfordret på vores håndteringer og prioriteter. 

Sponsor for sports- og kulturlivet

Hvis vi vil tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Aalborg, så skal vi som by kunne tilbyde en bred pallette af oplevelser, herunder kultur og sport. En del af Port of Aalborgs overskud er derfor øremærket til konkrete projekter i Aalborg Øst samt ved Nørresundbys og Aalborgs havnefronter. Noget, der hvert år blandt andet udmønter sig i en uddeling af sponsorater fra foreningen Aalborg Waterfront, som vi er medlem af. Sponsoraterne bliver primært brugt til aktiviteter på og rundt om fjorden som eksempelvis Aalborg Regatta og The Tall Ships Races.

Port of Aalborgs CSR-strategi fokuserer især på Aalborg Øst, hvor størstedelen af vores aktiviteter finder sted. Her er vi blandt andet drifkraft i sponsorforeningen Cool East, der er hovedsponsor for ishockeyklubben Aalborg Pirates og står bag aktiviteter som velgørenhedsarrangementer, koncerter, fastelavnsunderholdning, legeland, pudekampe, motionsdage, skoleundervisning og mange flere sjove oplevelser for børn og familier. Af øvrige sponsorater kan også nævnes AaBs kvindefodbold og ungdoms-ishockey, EH Aalborg kvindehåndbold, maleriet Murmal på Hedegaard-tanken, Stigsborg Havnefront m.fl.