Bæredygtighed

Port of Aalborg arbejder koncentreret med bæredygtighed, der er et omdrejningspunkt for vores aktiviteter - både i hverdagen og i vores strategiske udviklingsplaner.

Hos Port of Aalborg går vi forrest, når det kommer til bæredygtig udvikling. Vi understøtter den grønne omstilling både globalt og lokalt. I samarbejde med en række lokale aktører - herunder Aalborg Universitet, kommunale myndigheder, forsyningsvirksomheder, virksomheder og erhvervsnetværk - arbejder vi målrettet på:

  • udvikling af Green Hub Denmark
  • udvikling og anerkendelse af Aalborg som Europas grønne hovedstad
  • udvikling og anerkendelse af Aalborg som Danmarks førende bæredygtige industrisymbiose
  • FN's 17 verdensmål

Vi deltager i en række lokale, nationale og internationale netværk og partnerskaber, men også inden for vores egne mure arbejder vi for at understøtte den grønne omstilling. Blandt andet har vi reduceret vores elforbrug og CO2-udledning med ca. 40 % fra 2010 til 2018. Derudover har vi selv iværksat en række initiativer som eksempelvis miljøvenlige kraner, elcykler og -bil, lysstyret LED-belysning udendørs og indendørs, energioptimering af bygninger, genanvendelse af restprodukter, solcelleanlæg, cykelsti m.m.

Kontakt os og hør mere om jeres muligheder for et grønt samarbejde med Port of Aalborg og de andre virksomheder på havnen. 

Miljøledelse: ISO 14001

Port of Aalborg vil gennem en prioriteret og langsigtet klima- og miljøindsats arbejde for at vise vejen til en miljømæssigt bæredygtig udvikling. Derfor er vi certificeret inden for miljøledelse, hvorved vi forpligter os til dels at føre en systematisk overvågning og håndtering af havnens miljøforhold og dels kontinuerligt at arbejde med miljøforbedringer.

Port of Aalborgs miljøpolitik

Hos Port of Aalborg arbejder vi koncentreret med bæredygtig udvikling. Derfor har vi en eksplicit miljøpolitik, som er styrende for vores handlinger på både mikro- og makroniveau. Vi vil:

  • fastholde og videreudvikle vores certificerede miljøledelsessystem som omdrejningspunkt for styring og forbedring af miljøarbejdet
  • inddrage medarbejderne i en aktiv miljøindsats og motivere til miljøansvarlighed i det daglige arbejde
  • overholde bindende miljømæssige forpligtelser. Og i forlængelse heraf vil vi arbejde for en stadigt mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, så energiforbrug og afledte miljøpåvirkninger minimeres - herunder stille miljøkrav ved anskaffelse af nyt materiel
  • forebygge miljøuheld samt etablere og vedligeholde beredskabsplaner til at begrænse miljøpåvirkningerne ved sådanne uheld
  • samarbejde aktivt med vores kunder, leverandører, relevante myndigheder og øvrige brugere af havnens infrastruktur om at sikre adgang til effektive og miljøvenlige transport- og logistikløsninger, infrastruktur og erhvervslejemål

Da vi etablerede Blue World Technologies, var det med en grøn tankegang og et mål om at gøre en forskel for verden. Derfor var det også et naturligt valg for os at slå os ned i Port of Aalborgs erhvervspark, hvor bæredygtighed er i fokus, og netværket af grønne virksomheder er stort.

Anders Korsgaard, CEO, Blue World Technologies

Kontakt os og hør mere