- Den nye trailerparkeringsplads vil være indhegnet og overvåget, så sikkerheden er i top. Desuden vil der være toilet for pladsens brugere, og kommer du sent til havnen med dit køle-/frysegods, har du selv mulighed for at koble det til strøm, siger Rasmus Munk Kolind, account manager i Aalborg Havn Logistik A/S.

Hidtil har parkeringsmulighederne for lastbiler været fordelt på flere adresser på Østhavnen, og nogle pladser med grus og uden indhegning. Men nu bliver pladserne samlet centralt og med helt optimale forhold.  På sigt vil der endda være mulighed for yderligere udvikling i samarbejde med de forskellige terminaloperatører på havnen indenfor container og jernbanesegmentet. 

Kun fordele
Derfor er havnen i øjeblikket ved at forbelaste et 8.160 kvadratmeter stort område, der ligger i nærheden af lastvognscentret med tankanlæg og lastbilsværksted. Efter forbelastningsfasen lægges der fliser, og der sættes hegn og kameraovervågning op omkring pladsen. 

Centraliseringen giver samtidig plads til udvikling af de områder, hvor der hidtil har været trailerparkering.

- Det har udelukkende fordele at centralisere og optimere parkeringsforholdene. Sikkerheden forbedres til glæde for eksempelvis forsikringsforhold for det gods, der er på bilerne, chaufførerne får bedre faciliteter, og vi får mulighed for at udnytte nogle kajnære områder mere optimalt, siger Rasmus Munk Kolind og tilføjer, at det qua de nye services åbner op for nye muligheder for leasingselskaber, der kan lave deres forretning direkte på Aalborg havn midt i et trafikknudepunkt, siger Rasmus Munk Kolind. 

Pladsen kan efter planen tages i brug 1. august 2018.