Aarhus og København har deres egen nationale case competitions, så Aalborg som stor universitetsby burde også have sin egen. De andre case competitions er inden for business, men vi differentierer os ved at forsøge at ramme så mange uddannelser som overhovedet muligt. En case competition er en oplagt mulighed for studerende til at løse konkrete problemstillinger, hvilket samtidig ligger sig op af AAU’s problembaserede læring. For virksomhederne er det en anderledes måde at brande sig på, og samtidigt kan de anvende case competitions til at rekruttere nye medarbejdere, siger Kenneth Dam Røn Jensen. 

 

Vækst og viden

Grupper af studerende kan tilmelde sig én ud af tre mulige cases. De tre cases omhandler teknologi, forretningsudvikling og markedsføring, og besvarelserne herfra skal indgå i hovedcasen, hvor de studerende skal give deres bud på, hvordan fremtidens erhvervshavn i Aalborg. De forskellige cases gør, at flere studieretninger kan give bud på Aalborg Havns fremtid, især med henblik på udviklingsprojekter som for eksempel Aalborg Containerterminal 2. 

Onsdag 3. maj får de udvalgte studerende casen udleveret. De har 12 timer til at komme med idéer til casen.

De tre hold, der afgiver de bedste løsninger, går videre og har yderligere 12 timer til at arbejde på deres løsning. De tre hold fremlægger over for en dommerkomité til finalen den 4. maj i Musikkens Hus.

 

Vi har stillet de studerende forskellige opgaver, der gør, at de kommer vidt omkring i forhold til Aalborg Havns historie, identitet, udvikling og visioner, og vi ser frem til at se resultatet. Det er en glæde for os at give de studerende en mulighed for at koble teori og praksis sammen, for det er helt essentielt for deres uddannelse. Desuden kan det give os noget inspiration og en mulighed for at rekruttere de bedst egnede medarbejdere, siger Ole Brøndum, salgs- og marketingschef i Aalborg Havn A/S.

Han understreger desuden, at de studerende gennem dysten får nogle særlige netværksmuligheder.

 

Foruden muligheden for at afprøve deres faglighed og kreativitet på virkelige problemstillinger, så giver AAU Case Competition dem både et netværk med de deltagende virksomheder og de andre studerende. Aalborg Havn vil også kunne tilbyde projektsamarbejde med de deltagende grupper i fremtiden. Aalborg Havn er vækstmotor, og AAU er vidensmotor i det nordjyske, så det giver altid god mening at finde sammen om gensidig udvikling, siger Ole Brøndum.

 

Bag konkurrencen er foreningen Aalborg Case Competition. Foreningen er stiftet af Kenneth Dam Røn Jensen og Nikolaj Bidstrup Jørgensen, begge studerende på Aalborg Universitet. Foreningen er drevet af studerende fra Aalborg Universitet og blev stiftet i 2016 og støttes af AAU og AAU Matchmaking og en række fonde og erhvervsvirksomheder.

AAU Case Competition afholdes og bedømmes i samarbejde med Publicity, Accenture, Cowi, Konxion og Quorum. På finaldagen indgår prorektor Inger Askehave, dekan for Engineering Mogens Rysholt Poulsen AAU og Fabrikschef Henrik Hedegaard, Siemens Gamesa Wind Power A/S, i dommerpanelet.

Læs mere om AAU Case Competition 2017 her: http://www.aaucasecompetition.dk/

Pressen er velkommen under finale. Se hele programmet her: http://www.brainsbusiness.dk/dk/arrangementer/samarbejdspartner-arrangementer/aau-case-competition---afslutningsevent-2017.htm
 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

  • Adm. direktør Claus Holstein, Aalborg Havn A/S, tlf. 9930 1500, tlf. dir. 9930 1501, mobil 2920 7201 og ch@aalborghavn.dk
  • Udviklingschef Jesper Raakjær, Aalborg Havn Logistik A/S, tlf. 9930 1500, tlf. dir. 9930 1502, mobil 2920 7202 og jr@aalborghavn.dk
  • Head of AAUCC, Kenneth Dam Røn Jensen, tlf. 2094 9947 og kenneth@aaucasecompetition.dk
  • Presseservice (herunder foto, tekst, kontakt mv.): Publicity, Mette Goddiksen, tlf. dir. 61 65 72 02 og mette@publicity.dk

 

Om Aalborg Havn A/S

Aalborg Havn er Nordjyllands stærke partner på logistik og samarbejde. Vi er derfor meget mere end en traditionel trafikhavn, som holder styr på skibsanløb. Vi medvirker til at håndtere alle former og typer af gods og via kombinerede transportløsninger på skib, bane og bil kan vi løse alle former for logistik- og transportbehov fra Nordjylland til og fra resten af verden.

Aalborg Havn arbejder ud fra en moderne vision med overskriften; Den intelligente havn, der omfatter forretningsudvikling, produktudvikling og markedsudvikling. Den intelligente havn arbejder med drift, ideer og løsninger, som kombinerer virksomheders og samfundets behov på en måde, der bidrager til at skabe værdi, viden og udvikling i både erhvervslivet og samfundet i øvrigt. 

Koncernen Aalborg Havn har 110 medarbejdere, der alle er velkvalificerede til at varetage de mange forskelligartede opgaver, som havnen kan tilbyde, og som vores kunder og samarbejdspartnere forventer af os.