Opbakningen til Aalborg Øst-foreningen Cool East vokser, og dermed ser den nye måde at tænke sponsorater på ud til at vinde indpas og leve op til sit formål; nemlig at skabe spændende aktiviteter for beboere i Aalborg Øst.

Listen over medlemmer af Cool East var i forvejen ganske pæn og talte i første omgang Aalborg-virksomheder som Port of Aalborg, Aalborg Portland, A. Enggaard, Hustømrerne med flere. Senere har anlægsgartnerfirmaet Buus & Co. meldt sig ind, imens det samme gør sig gældende for Musikkens Hus og Aalborg Zoo. Og udviklingen fortsætter, idet flere virksomheder viser deres interesse:

- Der er ingen tvivl om, at vi oplever stor opbakning til foreningen. Flere virksomheder giver udtryk for deres interesse i at være med, og jeg er også på nuværende tidspunkt i dialog med flere potentielle medlemmer, siger Ole Brøndum, der er bestyrelsesformand i Cool East.

Aalborg Pirates som medspiller
Cool East er etableret som en forening, hvor virksomhederne kan være medlem og bidrage med økonomisk støtte. 70 procent af støtten går til et sponsorat af ishockeyklubben Aalborg Pirates, som også har base i Aalborg Øst:

- Aalborg Pirates bliver sponsoreret af Cool East, og som tak for sponsoratet tilbyder Aalborg Pirates deres arbejdskraft til arrangementer i Aalborg Øst. Det kan eksempelvis være til fastelavnsfest, Cool Kidz-koncert, motionsdag, julehjælp og legeland. På den måde kan virksomhederne, som selv er placeret i området, være med til at tage ansvar for, at det er et rart sted at være med spændende aktiviteter, siger Ole Brøndum og tilføjer:

- Man kan se medlemskabet af Cool East som en erkendelse af, at det er en fordel at samarbejde omkring CSR-projekter, fordi virksomhederne så ikke står alene med alverdens praktiske opgaver. I stedet for varetager foreningen det samlet, og det gør det mere overskueligt at engagere sig, forklarer han.
Resten af midlerne bruges til finansiering af aktiviteter iværksat af Cool East eller andre organisationer.

Også til egen fordel
Ifølge Ole Brøndum er der flere grunde til, at Cool East-projekterne er meningsfulde for virksomheder at støtte op om. Han peger på, at det er en fælles forpligtelse at bidrage til, at Aalborg Øst er et attraktivt område at leve i. Det gælder både i forhold til fritidsaktiviteter og skoler samt kulturelle og sportslige events.

- Dertil kommer, at den gode arbejdskraft, som virksomhederne er afhængige af, forudsætter, at det er attraktivt at bosætte sig i de omkringliggende boligområder, fortæller Ole Brøndum.

Cool East er blandt andet engageret i følgende, kommende arrangementer:

 • Charity Bike til fordel for Majfesten i Aalborg Øst, 28. februar.
 • Geeks Gone Wild, 24. til 26. januar.
  Cool Kidz-koncert til Majfest.
 • Du kan læse mere om foreningen på www.cooleast.dk.

Medlemmer af foreningen Cool East:

 • Storm Advokater
 • Hustømrerne
 • Musikkens Hus
 • Sparekassen Vendsyssel
 • Portland Aalborg
 • LO Aalborg
 • 3F
 • Buus & Co.
 • Arctic Import
 • Thomsen & Fals
 • Dansk Metal
 • Aalborg Havn Logistik
 • Himmerland Boligforening
 • A. Enggaard
 • Aalborg Zoo